Lokalpolitik

Lån til forbedring af huse blev et flop

Lån bliver til regulært tilskud - nu bliver der rift om pulje til bygningsforbedring

LØKKEN-VRÅ:Bygningsforbedringsudvalget har haft meget lidt at rive i siden det blev nedsat for fire år siden. De penge, som kommunen gennem årene har afsat til støtte til bevarings- og byfornyelsesopgaver, er ikke blevet brugt - langtfra endda. Det hjalp ikke engang, at bygningsforbedringsudvalget sidste år gennemførte en informationskampagne for at øge borgernes interesse for puljen. - Det er et godt redskab, vi har fået, men vi skal lige lære at bruge det. Og jeg tror det kommer nu, siger Birthe Andersen, medlem af bygningsforbedringsudvalget. Kontant tilskud Hidtil har der været tale om rente- og afdragsfrie lån. Nu er reglerne ændret, sådan at støtten udbetales som regulære tilskud til forbedring af ejerboliger. Til gengæld er der strammet op om, hvilke huse, der kan gives tilskud til. - Man kan kun få støtte til det hus, man er tilmeldt folkeregistret på. Man kan altså ikke få støtte til f.eks. sommerhuse, forklarer Birthe Andersen. Pengene skal i øvrigt betales tilbage, hvis man flytter indenfor 15 år. Ejerne af fredede og bevaringsværdige bygninger kan få dækket en tredjedel af de støtteberettigede udgifter til forbedringer. Andre boliger kan højst få dækket en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. - Der skal være tale om FORBEDRINGER af et hus - ikke almindelig vedligeholdelse. Det man kan få støtte til er merudgifterne, understreger Birthe Andersen. Det kan f.eks. ekstraudgifterne ved at vælge sprossede trævinduer fremfor plastvinduer. Det var også derfor bygningsforbedringspuljen i sin tid blev oprettet. Da kommunalbestyrelsen for ca. fire år siden vedtog den nye lokalplan for Løkken midtby og stillede krav til bevaring af byens gamle huse, mente politikerne også at det var rimeligt at hjælpe folk med udgifterne til fordyrende bevaringsarbejder på husene. Hele kommunen Puljen kom dog til at gælde for hele kommunen, og det gør den fortsat. Og der er altså en hel del penge at komme efter. Da 2002 sluttede, lå bygningsforbedringsudvalget inde med 124.000 uforbrugte kroner, som blev overført til 2003. Samtidig afsatte kommunalbestyrelsen yderligere 53.000 kr. på budgettet, så udvalget havde i alt 177.000 kr. at gøre godt med sidste år. Der blev givet tilsagn om lån til tre projekter, men pengene kommer først til udbetaling i år, hvor kommunalbestyrelsen har afsat yderligere 54.000 kr. til puljen. Dermed er der nu 231.000 kr. i puljen, og da staten refunderer halvdelen af pengene til kommune, er rammen reelt dobbelt så stor.