Lån til Park Vendia og stadion

Kommunen vil ansøge ministerium om at kunne låne til finansiering af projekterne

HJØRRING:Kommunen vil bede Indrigsministeriet om lov til at lånefinansiere så meget som muligt af Park Vendia og Stadion. Kommunens embedsmænd arbejder på højtryk med at forberede en ansøgning til indenrigsministeriet. - Vi er blevet opmærksomme på, at lånemuligheden måske ikke er så udelukket, som vi troede tidligere, siger viceborgmester Jens Broen (K). Han har tidligere undret sig over, at Frederikshavn fik dispensation til at låne 300 millioner til de mange projekter i Rødspættebyen. Økonomidirektør Karl Henrik Laursen og hans medarbejdere skal udarbejde ansøgningen til ministeriet. - Vi forventer at kunne præsentere et notat og et forslag til handlingsplan for Fritids- Og kulturudvalget efter efterårsferien, siger Karl Henrik Laursen. Hvis ansøgningen går igennem vil det lette finansiering af både Park Vendia og stadion betydeligt. - Måske kan kommunen så blive alene om at bygge et stadion, siger Jens Broen om udsigterne. Fra Hjørring venter man fuld opbakning til ansøgningen fra de øvrige kommuner i Ny Hjørring Kommune. - Vi fik for flere måneder siden en meget klar opbakning til Park Vendia. Vi blev rent faktisk opfordret til at sætte turbo på projektet, siger Bent Brown (S), som ikke kan forestille sig, at nogen vil sætte sig imod planen. Han peger på, at man sagtens kan forrente projektet, da byrådet allerede har sat penge af på investeringsoversigten. Park Vendia-projektet har også fået udelukkende positive tilkendegivelser fra spidskandidaterne til den kommende storkommunes nye byråd. Mange ser gerne, at den nye Hjørring Kommune markerer sig. Mange spørgsmål skal endnu afklares. -Blandt andet hvordan samarbejdet med Fortuna om stadion skal være, siger borgmester Bent Brown.