Skolevæsen

Lån til udbygning af Tårs Skole er endnu ikke på plads

Politikere håber, at tilsagn fra Indenrigsministeriet kommer snart

TÅRS:Det store byggeprojekt på Tårs Skole er nu endeligt godkendt i børne- og undervisningsudvalget, men endnu er økonomien i projektet ikke faldet helt på plads. Byggeriet har en ramme på 17,4 mio. kr., men Hjørring Kommune har ikke alle pengene på budgettet, og derfor venter politikerne på et svar fra Indenrigsministeriet, som har modtaget en låneansøgning på en del af beløbet. Byggestarten i Tårs er sat til dette efterår, og formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V), håber på, at hele tidsplanen for projektet vil kunne følges. Ikke svar - Vi havde håbet på, at vi til mødet i børne- og undervisningsudvalget i denne uge havde svaret fra Indenrigsministeriet. Det foreligger imidlertid ikke endnu, så selv om vi har godkendt selve projektet, ligger tidsplanen ikke helt fast, siger Else Købstrup. Over perioden 2002-2004 er der i budget 2002 afsat 15,7 mio. kr. til udbygning af Tårs Skole fordelt med 4,3 mio. kr. i 2002 og 11,4 mio. kr. i 2004. Siden er det besluttet at udvide rammen til udbygning med 1,2 mio. kr. og 500.000 kr., og således er rammen nu 17,4 mio. kr. Økonomien er fastlagt under forudsætning af, at byggeriet gennemføres jævnfør en tidsplan, der siger byggestart i efteråret 2002 med ibrugtagning 1. september 2003. Falder lånet på plads, holdes tidsplanen, mens det ser anderledes ud, hvis Indenrigsministeriet vender tommelfingeren nedad. Så er det sandsynligt, at byggeprojektet i Tårs først bliver færdigt i 2004.