Lån

?Vi overvejer som så mange andre forældre at købe en ejerlejlighed, der lejes ud til vores børn. Vi er i god tid – vores børn er 13 og 15 år. Når vi er det, er det dels fordi vi har fundet den rigtige lejlighed, dels fordi vi tror, at priserne stiger. Vi er naturligvis også tilskyndet af de afdragsfrie lån, så vi kan finansiere købet og samtidig lægge lånene om i vores hus uden ekstraudgifter. Nu kommer problemet: Da vi forelagde disse tanker for vores bank, fik vi oplyst, at vi ikke kunne regne med 80 pct. belåning i ejerlejligheden, men at banken gerne vil finansiere differencen. Vi forstår ikke, at vi ikke kan få 80 pct. belåning i ejerlejligheden, når vi kan få det i huset. !Realkreditinstitutterne (kreditforeningerne) skal overholde lovgivningen og Finanstilsynets fortolkninger, når der tilbydes lån. For ejerboliger er der en grænse på 80 pct., således at der kan tilbydes lån op til 80 pct. af handelsværdien. Denne handelsværdi kontrolleres af realkreditinstituttet, der således ikke uden videre kan gå ud fra den offentlige ejendomsvurdering eller den aftalte købesum. Hvis parcelhuset eller ejerlejligheden er udlejet, afhænger ejendomskategorien af, om boligen er udlejet midlertidigt. Er det ikke tilfældet, er der tale om en udlejningsejendom, der har en lavere lånegrænse, og hvor der ved værdiansættelsen skal ses på rentabiliteten. Det indebærer til gengæld, at der kan ydes afdragsfrie lån efter ejendomskategorien udlejningsejendomme, hvor de afdragsfrie lån længe har været kendt (såkaldt stående lån). Hvis ejerlejligheden er tom, og De har økonomi til det, kan der opnås 80 pct. belåning. Problemet opstår ved udlejning, idet et lejemål indgået på lejelovens almindelige vilkår, kan være en langvarig affære, hvor realkreditinstituttet ikke kan opsige lejeren, såfremt De ikke betaler ydelserne, og ejerlejligheden derfor må overtages på tvangsauktion. Ved udlejning til børn (op- eller nedstigende linje) betragtes udlejningen som midlertidig (selv om den bestemt ikke behøver at være det, såfremt der opstår problemer mellem forældre og børn). Udlejningen er derfor ikke til hinder for 80 pct. belåning. Ved udlejning på en tidsbestemt lejekontrakt, således at lejemålet ophører inden 3 år, vil 80 pct. belåning af kontantværdien kunne anvendes. Er der ingen tidsbegrænsning, vil 80 pct. belåningen alene kunne anvendes, såfremt der er tale om ejerens tidligere bolig. Et godt råd er at betinge sit køb af, at der kan opnås 80 pct. belåning. Bliver der senere problemer, kan man som køber overveje, om man vil frafalde betingelsen. Om investering i ejerlejlighed i Deres situation er en fornuftig investering, er en helt anden sag, der afhænger noget af temperament og planlægning. De bør overveje, hvad der kan gå galt i Deres overvejelser og så overveje, om De vil løbe risiciene herfor.