Lokalpolitik

Låsby-Svendsen købte det faldefærdige hus

Manstrup-borgerne bød 424.000 kr. for huset, men handelsmanden ville give 426.000 kr.

Jens Svendsen, Låsby, som tidligere har købt bl.a. Ellidshøj Kro, købte det faldefærdige hus for 426.000 kr. Foto: Per Kolind

Jens Svendsen, Låsby, som tidligere har købt bl.a. Ellidshøj Kro, købte det faldefærdige hus for 426.000 kr. Foto: Per Kolind

MANSTRUP:Som frygtet af Manstrup-borgerne blev det den kendte handelsmand Jens Svendsen, Låsby, der købte det faldefærdige hus ved Manstrup gadekær på tvangsauktionen i Hjørring i går. Den faldefærdige ejendom, som en gruppe borgere ønskede at købe med nedrivning for øje og lade arealet indgå i det grønne område omkring Manstrup gadekær, blev i Fogedretten solgt til Låsby-Svendsen for et bud på 426.000 kroner. Dertil kommer omkostninger, så prisen i alt bliver 491.000 kr. Ejendomsvurderingen er 270.000, heraf er grundværdien 128.400 kroner Borgergruppe Forud for auktionen havde Låsby-Svendsen tilkendegivet, at han var interesseret køber. Det havde fået en gruppe borgere i Manstrup til at gå sammen og rejse kapital til køb af ejendommen for at undgå, at handelsmanden købte ejendommen for at leje ud til sociale nomader. Efterfølgende ville borger-gruppen ansøge kommunen om nedrivningstilladelse og indlemme grunden i det grønne område omkring Manstrup Gadekær. I retten blev oplyst at det eneste og højeste bud, der var givet ved 1. auktion var afgivet af Låsby-Svendsen og lød på 24.100 kroner. Laveste bud ved den nye auktion ville derfor være 26.100 kroner. Det kom fra Knud Kjær, der repræsenterede den gruppe fra Manstrup, der ville købe huset til nedrivning. Derefter gik budene skiftevis mellem Manstrup gruppen og Låsby-Svendsen med intervaller på 2000 indtil 52.000, hvor en anden lokal gik ind og bød 54.000 kroner. Ved en budsum på 355.000 udbad Knud Kjær sig en kort pause, åbenbart for at få mandat til at gå højere op. Derefter fortsatte det opefter, hvor trediemanden stod af ved 390.000 kr. Sidste bud fra Manstrup-gruppen lød på 424.000, hvorefter Jens Svendsen fik hammerslag ved 426.000 kroner. - Jeg er selvfølgelig lidt skuffet over resultatet, sagde Knud Kjær, da den hektiske auktion var overstået, men vi gjorde, hvad vi kunne. Knud Kjær ønsker ikke at oplyse, hvor gruppen havde den eventuelle købesum fra. Stor smil Selv om prisen i forhold til den misserable stand, ejendommen er i, var alt for høj, havde Låsby-Svendsen det store smil på. - Jeg har været med til at gøre den tidligere ejer gældfri, så det må være denne dags gode gerning, gnækkede han tilfreds. På spørgsmålet om hvad han vil med ejendommen, svarede han: - Det kan du få at vide i morgen. Men hvorom alting er, så er 426.000 kr. for en byggegrund, hvor der er indlagt vand og kloak ikke så galt. Forud for tvangsauktionen gjorde Jammerbugt Kommune et forsøg på at forhindre Låsby-Svendsen i at overtage ejendommen. Kommunen varslede, at der ville blive gjort forsøg på at få ejendommen i Manstrup erklæret som uegnet til menneskebolig. Inden auktionen gik i gang kommenterede advokat Lars Salling, der repræsentere BRF-Kredit, som var største panthaver i ejendommen, kommunens udspil. - Men der er Jammerbugt Kommune helt på afveje. Der er nemlig helt klare regler for hvordan en sådan handling skal gribes an, og det har Jammerbugt Kommune slet ikke efterlevet, sagde advokaten. - Kommunen har end ikke besigtiget ejendommen for at konstatere hvilke forhold, der i givet fald skulle begrunde et sådan påbud. I sådanne tilfælde kan ejeren normalt få en tidsfrist til at bringe eventuelle kritisable forhold i orden, og det er der ikke stillet i udsigt. Det er altsammen nøje beskrevet, blandt andet er der mulighed for offentlige lån til formålet. Derfor bør man af hensyn til den nye ejer og reglerne om at en tvangsauktion har til formål at få så høj en pris som muligt, se bort fra kommunens henvendelse, lød det fra advokat Lars Salling. Borgmester Mogens Gade (V) siger, at kommunen i første omgang blot ville gøre eventuelle købere opmærksom på, at kommunen havde i sinde at få undersøgt om ejendommen er egnet til bolig. - Når der ved den første auktion bliver budt 24.100 kr. for ejendommen, er der noget der tyder på, at der er visse mangler, siger Mogens Gade. - Men nu vil vi ved selvsyn konstatere om ejendommen er egnet til bolig. Det tror vi ikke, den er, siger borgmesteren, som kalder handlen en provokation fra Låsby-Svendsens side. - Når lokale folk er klar til at købe ejendommen med henblik på nedrivning for at forskønne området, så er det en stor provokation, at der kommer en mand udefra med en harmonika af en tegnebog og byder så meget for huset, siger Mogens Gade. Som interesseret byder påpegede Jens Svendsen i fogedretten, at det var kritisabelt, at kommunen først i 11. time varslede en sådan fremfærd, som at få boligen erklæret uegnet til menneskebolig. - Kommunen vidste jo, at der var 1. auktion 2. august. Hvorfor kommer man først nu?. Det er ikke forholdene omkring huset, men manden, altså mig, man går efter, sagde Låsby-Svendsen.