Lad 1000 skoler blomstre

omsiggribende kontrolmani, statslige tests, kvalitetsrapporter, elevplaner, elektroniske prøver - der ikke virker - og andre tiltag i retningen af bureaukrati og kontrol, som er uden mening for borgerne og de ansatte.

Det er spild af tid, som tages fra bl. a. lærernes kerneydelse : undervisning og opdragelse af vore børn – de kommende generationer af voksne i Danmark. Alle siger det – de fleste ved det faktisk – de danske børn er blandt verdens bedste – ikke nødvendigvis til at lire den danske kongerække af, og måske heller ikke til at kende årstallene for diverse krige i de seneste 500 år, men til gengæld til at lade kreativiteten blomstre. Vi kan godt stoppe bekymringerne. Danske unge er dygtige og yderst parate til at gøre sig gældende i den såkaldte globaliserede verden – det vil på almindeligt dansk sige…..ude i verden. Danske unge er kreative og kritiske, selvstændige og omstillingsparate. Gennem de seneste årtier er danske unge vokset ud af forældregenerationens funktionærkultur og er blevet selvstændige – og en efterspurgt gruppe ude i den store verden. Her er man vilde med Danmark og de danske unge, fordi vore børn og unge kan noget, som de i det fremmede ikke rigtigt kan. Vi er miljøbevidste, og vi har indrettet vore skoler og arbejdspladser på en måde, som vækker opmærksomhed internationalt. Amerikanske udviklingseksperter er optaget af de værdier, der præger grundskolen i Danmark og samfundet som helhed. Selvstændighed og individuel dømmekraft, hvor vi også lægger vægt på kompetencer som social intelligens og kritisk stillingtagen – her er danske unge simpelthen blandt de bedste Regeringen falder til gengæld totalt i svime, hvis danske gymnasieelever ikke ved, hvor Nakskov ligger – og den er parat til at smide alt det unikke og gode ud til fordel for gold udenadslære og unyttig paratviden tilbage fra industrisamfundets dage. Danske unge er særdeles godt rustede til at komme med gode ideer til, hvordan man kan gøre, fordi de i skolen er blevet trænet til at tænke selvstændigt og til at agere i sociale netværk. Dette er egenskaber, som ikke kommer frem ved at holde færdighedstests, hvor der dikteres, hvad børnene skal lære og så hører dem i det bagefter. Danske unge er veluddannede og blandt de førende i verden, når det gælder brug af ny teknologi herunder internettet. Oveni dette er de uformelle og har en sund mangel på respekt for autoriteter – til gengæld har de en høj respekt for deres medmennesker. Alt dette er egenskaber, som tæller i moderne innovationsmiljøer. Andre lande kan satse intensivt på forskning og udvikling, børn og unge kan gå i skole alle ugens syv dage, og målet kan være, at op til 80 pct. får en længerevarende uddannelse, men de lærer ikke at være nyskabende og kreative samtidig med at være socialt indstillede. Til efteråret lægger regeringen og kommunernes landsforening op til endnu et gennemgribende indgreb mod den danske skole – og dermed til gene for de børn, som skal gå i denne skole i 9-10 år. Regeringen og kommunerne agter at ødelægge lærernes arbejdstidsaftale. De to parter har til hensigt at suge den sidste kraft ud af de danske lærere, så der ikke bliver mulighed for at give børnene en undervisning, der gør dem til de bedst-egnede sammenlignet med andre børn og unge i Europa, ja i hele den industrialiserede verden. Man må håbe, at forældregenerationen i Danmark forstår, hvis lærerne siger NEJ til så kraftige indgreb i vores professionelle virke. Nu må regeringen da også snart finde ud af det og i stedet sende nogle signaler om, at den har forstået, at der er behov for at lade lærerne koncentrere sig om kerneopgaven. Vis os tillid og giv os som offentligt ansatte tid og rum til at lade vores faglighed blomstre – til gavn for børnene, skolen og dermed til gavn for Danmark – sæt skolen fri og lad 1000 skoler blomstre. [ Torben C. Skov er kredsformand for lærerne ved de frie skoler i Nordjylland. E-mail: tcs@gvdnet.dk.