Skolelukninger

- Lad de små skoler overleve

KVALITET:På mødet 8. maj, som børne- og kulturudvalget havde inviteret samtlige skolebestyrelser og byrådet til, fremlagde udvalget otte scenarier for folkeskolerne i Nibe Kommune. Baggrunden for scenarierne er en statistisk forventning om, at elevtallet i hele kommunen falder med omkring 100 elever de næste fem år. I Bislev tror vi på, at den lille skole har sin berettigelse. Vi er overbeviste om, at vi netop på en lille skole kan løfte kvaliteten i læringsmiljøet, såvel pædagogisk som fagligt, da vi bl.a. har bedre muligheder for at være fleksible end større skoler. I indbydelsen fra Børne- og kulturudvalget lød dagsordenen, at man med scenarierne "i størst muligt omfang vil sikre kvaliteten i undervisningstilbudene for samtlige elever i Nibe skolevæsen". Det mener vi sikres bedst ved at have så forskellige tilbud som muligt, så det frie skolevalg er reelt. Også Sebber Skole har planer om at ændre i deres undervisningstilbud, og det understøtter Bislev Skolers tanker om, at der i Nibe kommune skal være flere, forskelligartede folkeskoletilbud til alle elever. For netop at højne kvaliteten og for at tilpasse sig de små årgange, har Bislev Skole i sin skoleplan haft som mål at oprette afdelingsopdelt skole, og det sker med start efter sommerferien. Bislev Skole agter at øge kvaliteten i undervisningen og give eleverne endnu bedre muligheder for samarbejde på tværs af stamklasserne for på den måde at skabe en større social kontaktflade. Sammen med øget differenciering i undervisningen sikrer det bedre indlæring og flere faglige udfordringer for lærere. Bislev og Sebber skoler kan ikke være tjent med at blive skudt i skoene, at fordi vi er små, er læringsmiljøet ringere. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre læringsmiljøet ud fra en overbevisning om, at det især kan lade sig gøre på en lille skole, der er velfunderet i lokalområdet med alle de fordele, det giver. Dette kommer også til udtryk i en tilfredshedsundersøgelse, der lige er udført blandt forældrene i Bislev, hvor langt de fleste giver udtryk for tilfredshed med Bislev Skoles faglighed og samarbejde. Med udgangspunkt i Nibe Kommunes eget skolebudget for indeværende skoleår kan vi gøre opmærksom på, at driftsudgifterne pr. elev ikke er væsentlig højere på de mindre skoler. Det var ellers ikke det indtryk vi fik på mødet 8. maj. Det er heller ikke rimeligt at påstå, at skattekronerne fra forældrene i Farstrup og Nibe går til at holde liv i nogle måske lukningstruede skoler. Skolevæsenet i Nibe kommune skal vel ses under ét, og mener man noget med frit skolevalg, og mener man noget med de afgivne valgløfter om at bevare skolestrukturen med fire folkeskoler i kommunen, så bør man holde sig for god til at komme med den slags påstande, såvel mundtligt som skriftligt. I øvrigt kommer eleverne på Nibe og Farstrup skoler måske også til at betale prisen for en mulig lukning af de små skoler; for elevtallet i klasserne stiger, hvis eleverne fra de mindre skoler overflyttes - mon de store skoler har tænkt over det, og hvor er kvaliteten henne i sådan et undervisningsmiljø.