Lad dem arbejde mere

Manglen på social- og sundhedsassistenter, samt sygeplejersker sætter nye kedelige rekorder.

En undersøgelse fra FOA viser, at kommunerne mangler over 2000 ansatte til at passe på vore ældre. Samtidig presses personalet, når de manglende hænder erstattes af vikarer og ikke-uddannet personale, fordi der er problemer med at rekruttere unge til erstatning for dem, som går på pension. Ifølge svar fra ældrechefer i 65 af landets kommuner ansætter 48 pct. af kommunerne vikarer, mens 41 pct. trækker yderligere på de ansatte, dvs. at de skal løbe stærkere Er der tid og nærvær nok til de svageste på plejehjemmene? Nej, siger personalet, der er for få ”varme” hænder hos de gamle, og ekstra-bevillinger er ædt op af administration samt af det voksende antal ældre. På plejehjemmene er personalet ved at drukne i arbejdspres, det, man kalder omsorg i sin reneste betydning; hygge, snak og nærvær, det er der blevet mindre tid til, samtidig som frontpersonalet må løbe stærkere. Skal vi løfte fremtidens store udfordringer til ældreplejen, så handler det om kvalitet, bedre arbejdsvilkår, mere i løn og flere hænder, samt at medarbejderne får mulighed for at bruge deres uddannelse og faglighed og levere den omsorg og pleje, de gerne vil og er uddannet til. Politikerne må nu tage ansvar og afsætte midler til: * at uddanne flere sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter. * at sørge for efter- og videreuddanne sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter hele arbejdslivet. * at lønne sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter så det er attraktivt at arbejde i disse områder. En undersøgelse fra DSR-analyse viser, at den landsdækkende mangel på sygeplejersker er helt oppe på 1550. Her i Nordjylland mærker vi også manglen på sygeplejersker. De nordjyske sygehuse mangler sygeplejersker i en sådan grad, at Region Nordjylland nu forsøger at skaffe udenlandske sygeplejersker, da vi ved, at manglen på sygeplejersker har alvorlige og negative konsekvenser for patienternes sikkerhed og sundhed. Samtidig betyder manglen på sygeplejersker forringede vilkår for de allerede ansatte. Mangelsituationen er ikke noget, der bare forsvinder, men ifølge Danske Regioner så vil manglen være løst, hvis de 60 procent af alle sygeplejersker, der arbejder på deltid, ville arbejdede 2,43 timer ekstra om ugen, og så behøver vi ikke at hente sygeplejersker i Østeuropa, Indien eller Filippinerne for at dække vores behov. Det var da værd at overveje.