Lad den velfungerende ordning være i fred

Så er der atter gang i at etablere en miskmask ordning, som efter vores mening, som tidligere skoleinspektører, ikke bunder særlig meget i realiteter og fornuft.

Til jer politikere i Jammerbugt kommune. Var det bare en dårlig undskyldning, at man ikke kunne få en tandlæge til klinikken i Fjerritslev, og da man så har en ansøger, så var det tilsyneladende andre overvejelser, der talte i systemet. Alle skolefolk, der jo i praksis har beskæftiget sig med skoletandplejen, ved, at jo længere væk behandlingen foregår, jo mere undervisningstid mister eleverne, den spildes i kørsel på vejene. Men tilsyneladende mener vore politikere, at det er ligegyldigt. Flyt bare børnene og lad det blot være forældrenes problem at få dem fragte til og fra. Man siger, der spares kroner på den påtænkte ordning, men hvem kommer egentlig til at betale, det gør eleverne tids-og undervisningsmæssigt, forældrene med kørsel og tabt arbejdsfortjeneste. Kunne det tænkes, at der oven i købet kalkuleres med, at nogle forældre så ville vælge at bruge en privatpraktiserende tandlæge, som det bl. andet lægges op til i loven om børnetandpleje. Endvidere skal der etableres i udvidelse af tandplejeklinikken i Brovst. Som man plejer at sige hos embedsmænd og politikere, så er det blot anlægsudgifter. Driftsudgifter er noget andet. Vi synes at have iagttaget, at man ikke altid sparer så meget, som der lægges op til fra forvaltningens side. Så lad dog for alt i verden den velfungerende ordning være i fred, fornuften må da være et eller andet sted.