EMNER

Lad det forsvinde

Under overskriften "Skal landbrug forsvinde?" bruger gårdejer Halvor Risager (23.1.) slidte og usaglige argumenter for at forsvare dansk landbrug.

Svaret er: Ja, industrilandbruget skal forsvinde, og jo før jo bedre. Det udgør en belastning for hele samfundet og sætter enorme værdier over styr. Tilmed kan det ikke betale sig. Risager henviser til, at landbruget skaber arbejdspladser. Men tallet er faldende og har været det i årevis. På gårdene er man nødt til fra østlandene at importere flere tusinde fattige såkaldte "praktikanter", der for en sulteløn knokler i bondens stald. Og slagterier og mejerier fremstiller produkter, der er både dyrere, mere usunde og miljøbelastende, end hvad man kan købe på markedet i øvrigt. Selvom slagterilukninger tilsyneladende skaber ledighed, viser erfaringen, at de ledige hurtigt kommer i job igen i andre mindre belastende brancher. Landbrugets valutaindtjening er marginal. Svinenes nettobidrag er på 4,5 pct. af eksporten, men da produktionen har givet underskud i årevis er det ligesom ikke noget at prale med. 10 milliarder er fosset ud af erhvervet siden år 2000 og kun ved at låne på støtten og kunstigt høje jordpriser har man udsat konkurserne. Gælden er nu på 317 mia. kr., det nærmer sig det halve statsbudget, og den kan landbruget aldrig nogen sinde betale. Så må vi andre igen til lommerne for at redde et overflødigt, forurenende, asocialt og fuldstændig uansvarligt erhverv. Risager påstår, at fosforforureningen er ophørt fordi dyrene nu udnytter foderet bedre. Dette er han ene om at mene og landbrugets ofte gentagne påstand om at nitratforureningen er faldet med 48 pct. siden 1985 bygger på meget usikre tal. Man råder ikke over sikre data for denne periode, så man må gætte sig frem. Så er det jo let nok at fremkalde et tilsyneladende fald. Ikke desto mindre smører industrilandbruget hvert eneste år landet ind i 33 millioner ton gylle, og det kan hverken vandmiljø eller naturområder holde til. For eksempel findes der nu ingen vandløb i Danmark, som kan anvendes som videnskabelig reference. De er alle sammen ødelagt i større eller mindre grad. Industrilandbruget er en gøgeunge, som vi sagtens kan undvære. De miljøvenlige landmænd kan forsyne de danske middagsborde og turisterhvervet kunne få et rigtig godt salgsargument, hvis Danmarks åbne områder igen bestod af heder, enge, snoede vandløb og - ikke mindst - frisk luft.