Lad det gamle hus stå

NEDRIVNING:Som flere-generations Brønderslev-barn gør det mig selvfølgelig ondt, når den ene kendte bygning efter den anden rives ned. Brønderslev er jo i forvejen en ikke særlig gammel by, så man skulle tro, at der bliver gjort alt for at beholde de ældre, kendte bygninger i byen. Slagteriet, der blev omtrent 100 år, Tygelsgades Skole, der er fra 1891, og biografbygningen, der er fra 1925, er for mig vigtige bygninger, som altid har ligget der. Det gør de snart ikke mere. Jeg er klar over, at der skulle ofres meget for at kunne bevare disse bygninger. Men... Er der da ikke ledige boliger i Brønderslev? Kan nye butikker ikke finde andre pladser? Endnu et hjertesuk. Den gamle kro, der er fra 1860, ligger der, hvor der allerede fra 1836 var kro, fordi Vrangbæk Kro (også kaldet Bækkens Kro) flyttedes hertil på dette tidspunkt, og Brønderslev Marked flyttede ligeledes heretil fra Vrangbæk i 1843. Kan der da ikke blive taget hånd om kroen fra offentlig side? Ved kroen blev gendarmslaget i 1886 udkæmpet med deltagelse af folk fra egnen, der var til marked. Gendarmerne skulle holde skik på folk, men var meget populære. Hvad vil vi med vores by? Skal den udbygges og fornyes på bekostning af det gamle? Jeg holder meget af min by.