Lokalpolitik

Lad Dronninglund følge Hals til Aalborg

KOMMUNALREFORM:Bæ-redygtighed og levedygtighed må være de to afgørende nøglebegreber i diskussionen om den fremtidige struktur for regioner og kommuner i lille Danmark. Bæredygtighed fordi: Med det aktuelle skatte-tryk forventer den enkelte borger helt berettiget et godt serviceniveau fra det offentlige samt udvikling og trivsel for lokalsamfundet. Lovgivningen udformes i stigende grad som rammelovgivning, der skal udmøntes lokalt. Dette medfører et forventningspres, som de lokale politikere kun kan imødekomme, hvis der er økonomisk bæredygtighed til stede. I modsat fald mistes politisk troværdighed, og forvaltningerne udsættes for et urimeligt pres. Om vi kan lide det eller ej, er stort bedre end småt set i denne sammenhæng. Der skal en rigtigt solidt skattegrundlag til at udmønte fremtidig rammelovgivning og befolkningens krav til professionel sagsbehandling og godt serviceniveau. Store og effektive forvaltninger er fremover nødvendige for at administrere en kompleks lovgivning tilfredsstillende. Kun store forvaltninger har muligheden for at virkeliggøre en personalepolitik, som kan klare sig i den kommende kamp om kvalificerede medarbejdere. Levedygtighed fordi: En så omfattende omlægning er en kostbar affære. En ny struktur virker først optimalt efter et antal år. Omlægninger skaber usikkerhed og bekymring hos medarbejdere på alle niveauer. Fundamentet skal være stærkt og bæredygtigt. Vi er nødt til at tænke i større sammenhænge og nedtone de "sognerådspolitiske" argumenter. Nærdemokratiet er intet værd, hvis der ikke er et økonomisk og politisk råderum at praktisere det i. Af ovenstående skulle det gerne fremgå, at jeg selvfølgelig er meget tilhænger af, at Hals Kommune fremover bliver en ny, attraktiv del af Ålborg Kommune, og hvis Dronninglund Kommune har mod og vilje til at gå samme vej, vil vi få et stærkt Sydøstvendsyssel med bedre/flere muligheder for befolkningen. Benny Andersens velkendte linie - "fuglene flyver i flok, når de er mange nok" -kunne her passende omskrives til - "borgerne løfter i flok, men der skal være mange nok".

Forsiden