Lad Egholm i fred

Forfatteren og naturelskeren Kjeld Hansen har begået et nyt storværk, "Folk og fortællinger fra det tabte land".

Bogen er på 830 sider og indeholder 183 fortællinger fra det tabte land i Jylland. Senere kommer der så en opfølgning fra resten af Danmark. Jeg har specielt hæftet mig ved to fortællinger fra Limfjordsområdet. Det drejer sig om Vejlerne øst for Thisted Og Øland-Gjølområdet. Begge steder har det drejet sig om inddæmning og udtørring af store områder af Limfjorden. Der er brugt uhyre store summer og masser af kræfter på disse projekter i forventning om stor indtjening og profit. Projekterne var udtænkt af eventyrere og fantaster, som havde let ved at lokke myndigheder og lokale landmænd med løfter om guld og bugnende marker. Alle de 183 fortællinger i Kjeld Hansens bog handler om den inddæmnings-og udtørringsmani, som herskede i forrige århundrede med statskassen som storladen medspiller. Det drejer sig specielt om søer og lavvandede kystområder. Kendetegnende for alle projekterne har været, at naturens stemme ikke er blevet hørt. Det har kun drejet sig om penge og profit. Faktisk var Egholm så sent som i 1956 et varmt emne. Det påtænkte projekt gik ud på at tørlægge Egholm Bredning. Det daværende Naturfredningsråd udtalte, at man kunne tørlægge Egholm Bredning uden at nære nogen større betænkning ud fra naturfredningsmæssige synspunkter. Nu gentager historien sig. Det handler ikke om inddæmning og udtørring, men om en motorvej over Egholm. Denne gang er det så Vejdirektoratet, der med autoritet udtaler, at det er den mindst miljøbelastende løsning på den 3. Limfjordsforbindelse. Har man virkelig ikke lært det mindste af fortidens synder? Skjern Å blev i 1960'erne reguleret og mishandlet. Tænk på, hvad det kostede. Først omlægning af åen og så et kæmpe projekt med at føre åen tilbage til sit gamle løb. På samme måde har man efterhånden fået reetableret flere drænede søer og andre landvindingsprojekter, som har været til stor skade for naturen. Morale er: Lad Egholm i fred. I modsat fald vil eftertidens dom være hård over dem, som undlod at tage hensyn til naturen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.