Stofmisbrug

Lad flere fanger afsone i fuld længde

STRAF:Det er i dag reglen, at indsatte bliver prøveløsladt, når de har udstået mellem halvdelen og to tredjedele af straffen. Løsladelsen sker generelt uden, at der skeles til den indsattes opførsel. Fængslerne har store problemer med narkotika blandt de indsatte. Fanger, der ikke var afhængige af narkotiske stoffer, da de startede afsoningen, ender i mange tilfælde som narkomaner, inden de igen bliver løsladt. Fremskridtspartiet mener, at den straf, som en kriminel idømmes, også skal afsones i sin fulde længde. Dette synspunkt er flertallet af Folketingets medlemmer ikke enige i. Så længe dette er tilfældet, mener jeg, at man i det mindste bør begynde at kræve noget til gengæld for at løslade den dømte før tiden. Man bør simpelthen indføre, at man kun kan blive løsladt før tiden, hvis man har opført sig ordentligt. Der skal altså være en gulerod. Det skal kunne betale sig for den indsatte at opføre sig ordentligt. Til ordentlig opførsel hører bl.a., at man ikke indtager narkotika. Ved at tage urinprøver fra de indsatte, kan man kontrollere, om de indtager narkotika. Hver gang det konstateres, at en indsat har indtaget narkotika, udskydes vedkommendes tidspunkt for prøveløsladelse. På denne måde belønnes de, der opfører sig ordentligt. Kan man samtidig undgå, at fængslet skaber narkomaner, har man også sparet samfundet forenorme udgifter. Løslades en person uden at være narkoman, har han nemlig én grund mindre til at begå ny kriminalitet.