Lokalpolitik

Lad fremtidsdebatten begynde

To debatmøder i denne uge skal hjælpe til at klæde lokalpolitikerne på

DRONNINGLUND:Ledelsen i den kommunale adminstration skyder i aften for alvor gang i den lokale debat om Dronninglund Kommunes rolle i den planlagte nye kommunalreform. Det sker med et borgermøde i filmlokalet på Dronninglund Skole, og det følges i morgen aften op med endnu et borgermøde med samme emne - denne gang i aulaen på skolen i kommunens anden store by, Hjallerup. - Der bliver tale om orienterings- og debatmøder, hvor vi indledningsvis får en ekspert til at fortælle os om, hvad det er, at det hele drejer sig om. Og der er vi så heldige at have en ekspert i egne rækker, fortæller borgmester Mikael Klitgaard (V) med henvisning til kommunaldirektør Ove Thomsen. Det er sidstævnte, der på borgermøderne skal give de fremmødte et overblik over de forskellige udspil fra Strukturkommissionen - og hvor Dronninglund Kommune står i disse billeder - og Mikael Klitgaard ved, at det er en erfaren herre, der her får lov til at folde sig ud. - Ove Thomsen var jo med ved den sidste kommunalreform i 1970, så han ved, hvad det drejer sig om, siger borgmesteren, der også selv vil komme med et oplæg, inden ordet på de to borgermøder gives frit. - Vi har valgt at holde møder som cafémøder. Det virker ikke så kedeligt, og så kan man rundt omkring fra salen få forskellige input til debatten, bemærker Mikael Klitgaard, som ser med spænding frem til, hvor mange der tropper op. - Vi håber, at rigtig mange vil møde op og deltage i debatten, for vi har som politikerne slået ørerne ud og er klar til at lytte, siger han. Det er på borgermøderne tanken, at der primært skal fokuseres på, hvilke opgaver kommunerne i fremtiden skal have, og hvor store de med denne nye opgavefordeling så skal være. Mikael Klitgaard erkender i den forbindelse, at ikke mindst spørgsmålet om den fremtidige opgavefordeling er meget komplekst. - Men min grundholdning er, at det ikke altid er bedre at køre videre, som vi plejer at gøre. Jeg er åben over for nye måder at gøre tingene på og indstillet på at lytte til de gode ideer, siger Mikael Klitgaard og fortsætter: - Jeg er i den forbindelse fascineret af tanken om, at man kun skal kunne bruge én dør. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle ting kan klares ét sted, men vi skal prøve at gøre det hele så enkelt som muligt, Mikael Klitgaard bemærker videre, at det midt i fokuseringen på den nye opgavefordeling - og den deraf følgende nye afgrænsning af kommunerne - er vigtigt at sikre sig, at der ikke sker en forringelse af de opgaveløsninger, der p.t. kører hensigtsmæssigt. - Tingene skal jo ikke være dårligere, end de er i dag, men vi skal også være opmærksom på at forbedre forholdene for for eksempel folk, der af den ene eller anden grund er kommet i klemme i systemet. Det er jo ikke godt, når de sidder mellem for eksempel amtet og kommunen og venter alt for længe på en afgørelse fra de to instanser, siger borgmes-teren, der samtidig med hensyn til det geografiske spørgsmål peger på, at det for Dronninglund Kommune gælder om at vælge den eller de nye partnere med omhu. - Jeg betragter det som vigtigt, at vi finder i et ligeværdigt partnerskab, slutter han. Hvorefter ordet fra i aften gives frit til borgerne.