Ældreforhold

Lad friske øjne se på forhold

I NORDJYSKE (søndag 26.5.) og på DR 1 (samme dag) fik vi en række beviser på, hvor dårligt det tilsyneladende står til på vore plejehjem, når det gælder medicin, journaler og patientrettigheder for beboerne.

Med de mange regler og direktiver, der oplistes fra myndighederne, kan menneskelige fejl aldrig undgås uanset hvor kompetent og dygtig en ledelse, der er på et plejehjem I hvert enkelt tilfælde, hvor der begås fejl og måske endda med katastrofale følger for plejehjemsbeboeren, er det naturligvis tragisk; men den igangværende debat vil helt sikkert medvirke til at skabe utryghed og nervøsitet hos kommende plejehjemsbeboere og deres pårørende. Man kan derfor frygte, at der for at komme disse forhold i møde nu skal strammes yderligere op på bureaukratiet og regelvanviddet, så der skal foreligge endnu flere dokumentationer fra myndighedernes besøg på plejehjemmene. Det betyder, at stadig flere timer vil blive brugt på administration og med den stramme økonomi, som kommunerne har, må den personlige pleje holde for med reduktioner i normeringen, hvilket absolut ikke vil forbedre forholdene for beboerne. Når man ved, vor mange myndigheder - Arbejdstilsynet, Beredskabstjenesten, Det Kommunale Tilsyn, Embedslægen og sikkert mange flere - der møder op plejehjemmene og på mange andre offentlige institutioner, var det måske på høje tide at finde ud af, om disse tilsyn ikke kan simplificeres. Var det ikke en idé at lade friske øjne se på forholdene på vore plejehjem, og hermed mener vi personer, som ikke er forudindtaget i hele kulturen i plejesektoren. Disse personer vil uden tvivl finde masser af steder, hvor arbejdsgangen kan simplificeres og gøres sikrere måske bl.a. ved brug af ny teknologi, hvor netop Aalborg Kommune med Fremtidens Plejehjem har alle muligheder for at afprøve en sådan ændring af gammeldags bureaukratiske vaner, uden at det menneskelige perspektiv skal glemmes, alt sammen for at minimere risikoen for fejl og dermed give plejehjemsbeboerne den bedst mulige tilværelse.