Lad ham dø i fred

Så har offentligheden atter fået en gammel Gestapo-mand, den 84-årige Valter Rasmussen, Hamburg, inden for synsvidde. Ikke et ord til forsvar for hans mulige forbrydelser i min mund, men lad nu den gamle mand dø i fred. Det er 58 år siden, at krigen sluttede: "Det er med gamle synder som med gamle aviser, der kommer et forsonende skær over dem", sagde forfatteren Martin A. Hansen. Et andet opgør er derimod påkrævet, nemlig med den militarisering af vort folk, der blev en af krigens og nazismens bitre frugter. Det holdningsskred, der har muliggjort, at Danmark for anden gang på fire år har deltaget i en angrebskrig. Ved vort lands ulykkelige tilslutning til NATO i 1949 argumenterede den radikale folketingsmand, højskolelærer Kristian Nygaard, Høng, der i 1947-59 var en af forgængerne i Danmarks Afholdsforenings formandsstol mod bruddet på Danmarks hidtidige neutralitetspolitik bl.a. med ordene: "Verden har set oprustning og militarisme nok, det, der er brug for, er nedrustning, fredssag og pacifisme". Nygaards holdninger led nederlag i det følgende halve sekel. Det har været dyrt for vort land, økonomisk, kulturelt og politisk. Nu må tiden være inde til at give Kristian Nygaards idealer en renæssance. Henning Sørensen forfatter, fhv. skraldemand, landsformand for Danmarks Afholdsforening, "Villa Pax", Irisvej 17, Grenå