Lad hjerte og fornuft råde

Alle, der ønsker det, bør have retten til en hospiceplads, når et vanskeligt sygdomsforløb eller en uhelbredelig sygdom kræver palliativ behandling, omsorg og pleje.

Venstre har derfor et stort ønske om at få oprettet flere hospicepladser rundt omkring i Danmark. Og derfor skal hjertet og fornuften selvfølgelig også vise vejen i Region Nordjylland, hvor der efter Venstres mening er behov for at etablere yderligere hospicepladser, bl.a. med en udvidelse af kapaciteten i Frederikshavn og etablering af et hospice eller to syd for Limfjorden Livskvalitet. Det er hvad jeg mener, palliation handler om. Det lyder måske enkelt, men det er en ganske kompleks opgave. Palliation er bl.a. det arbejde der udøves på de mange hospice landet over. Palliation er imidlertid ikke blot omsorg og godhed over for mennesker med en livstruende sygdom. Palliation er også en faglig disciplin, der kræver både viden, erfaring og professionalisme, og arbejdet kræver både hjerte, hjerne og hænder. Jeg vil gerne slå fast, at den palliative indsats har en høj prioritet hos Venstre og hele regeringen. Vores mål på området er klart: Alle danskere med behov for palliation skal have den bedst mulige behandling hvad enten der er behov for indsatsen basalt eller på et specialiseret niveau. Hvert år får knap 33.000 danskere en kræftsygdom, og desværre er det sådan på nuværende tidspunkt at ca. 8.000 af de nydiagnosticerede patienter ikke kan tilbydes helbredende behandling og derfor har behov for en palliativ indsats.- og ofte over lang tid. De kræftsyge udgør desværre den væsentligste målgruppe i den palliative indsats. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at patienter med andre sygdomme har brug for den palliative indsats.. Det er en vigtig pointe ikke mindst set i lyset af den demografiske udvikling, der gør at der kommer flere og flere ældre i de kommende år, hvilket er en udfordring for det samlede sundhedsvæsen. I den palliative indsats skelner man mellem den basale og den specialiserede indsats. Den palliative basale indsats er den indsats der ydes af almen praksis, hjemmesygeplejen, almindelige sygehusafdelinger, på plejehjem og i patientens eget hjem. Den specialiserede palliative indsats er en tværfaglig indsats, der forudsætter, at det involverede personale har specialiseret viden på området. Denne indsats ydes af palliative teams, på særlige sygehusafdelinger og ikke mindst på vores hospice. I Danmark er der i øjeblikket 15 hospice, og to mere forventes åbnet i år. I Venstre er vi meget optaget af, og opmærksomme på, det store ønske der er især fra patienternes side, for muligheden for at få løbende smertebehandling på et hospice, og også muligheden for at afslutte livet via et ophold på hospice, når helbredelse ikke længere er en mulighed. For mange – både patienter, pårørende og flere medarbejdere i sundhedssektoren er palliation imidlertid alene kædet sammen med død. Som noget patienterne tilbydes, når sundhedsvæsnet har givet op. Det er ærgerligt, for det betyder, at mange patienter ikke får den nødvendige hjælp til at leve så godt som muligt. Jeg mener derfor, at der ligger en vigtig opgave i at formidle, at palliativ behandling ikke iværksættes, fordi man ikke kan stille andet op med patienten. Men tværtimod fordi man gerne vil hjælpe patienten til en bedre livskvalitet, i den vanskelige situation det er at leve med en alvorlig sygdom både fysisk, psykisk, psykosocialt og åndeligt. Der er derfor behov for at imødegå udfordringerne bl.a. ved at sætte mere fokus på den palliative indsats og herunder oprettelsen af flere hospicepladser. En opgave vi i Venstre vil spille ind i forhandlingerne omkring kræftplan 3. Der er ingen diskussion om, at der fortsat er behov for at styrke både forskningen og behandlingen inden for en lang række af sygdomsområder, men jeg er heller ikke i tvivl om at der er behov for flere hospicepladser, og set fra min stol vil det være sund fornuft også med en udvidelse af kapaciteten i det nordjyske også være påkrævet.