Lad hver enkelt elev få en undervisningskonto

RATIONALISERING:Når man som nu selv skal betale de kostbare køretimer hos kørelæreren, passer man meget nøje på ikke at få for mange overflødige køretimer, bliver alt andet end skoletræt og vil som hovedregel igen nå deres økonomiske klimaks, inden de er 30 år. Bortset fra nogle få obligatoriske skoleår, hvor man hovedsagelig kun lærer eleven at skrive og regne og på et tidligere stadie end i dag. Derefter får enhver elev tildelt en obligatorisk undervisningskonto, så den enkelte selv kan købe sig netop den uddannelse, han/hun selv vælger sammen med sine forældre eller andre og derudover hæve nødvendige penge til sine leveomkostninger under uddannelsen. At eleven selv skal betale det han/hun trækker på denne undervisningskonto, når den pågældende begynder at tjene penge ved eget arbejde, er helt evident, men hele uddannelsesvalget er frit. Dersom man ikke selv betaler sin uddannelse, skal den betales af de borgere, der ingen uddannelse får, thi der er ikke andre til at betale. Og dette gælder alle tænkelige områder i samfundet.