Læger

Lad ikke andre betale

Der er et stort pres på vores sundhedssektor, hvor der hele tiden er krav om, at der tilbydes nye behandlingsmuligheder og en endnu bedre service. Det er helt klart en konservativ holdning, at borgerne skal have den bedste behandling af det bedste sundhedspersonale i verden.

Men som vores sundhedssektor er skruet sammen i dag, risikerer vi, at hele systemet sander til inden længe. Der er ganske enkelt et for stort pres på navnlig de praktiserende læger. Derfor lægger jeg op til, at vi begynder at diskutere muligheden for at anvende brugerbetaling for eksempelvis lægebesøg. Derved skaffes der indtægter til sundhedsvæsenet, og der skabes en adfærdsregulering så incitamentet til at trække på offentlige ydelser bliver mindre. Nogen vil måske synes, at det er at gøre forskel i sundhedssektoren, men dér skyder man efter min mening helt forbi. I Sverige bruger man til eksempel modellen med stor succes. Desuden vil man med en brugerbetalingsordning bl.a. netop dæmme op for, at det i dag er mere end vanskeligt at komme igennem telefonisk til egen læge. Når man opsøger egen læge, vil man derfor opleve to ting med en brugerbetalingsordning: For det første vil man komme til langt hurtigere, og for det andet vil man opleve, at lægen har mere tid til at gå i dybden med den enkelte patient. Det vil for mig at se være en meget positiv udvikling. Jeg mener der er behov for, at vi gør op med de socialdemokratiske tabuer om, at alt skal være gratis. Gratis betyder jo bare, at det er andre, der betaler.