Lad ikke egoer gro

I "På kanten" (25.1.) kommer Peter Duetoft ind på noget meget essentielt omkring fællesskab,

FÆLLESSKAB:I "På kanten" (25.1.) kommer Peter Duetoft ind på noget meget essentielt omkring fællesskab, eller det at mele sin egen kage - hos mig gik den lige ind forståelsesmæssigt. Peter Duetoft skriver om det individuelle og egoistiske, ja, vi er ved at miste næstekærligheden og omsorgen for hinanden - vore egoer blomstrer. Det at komme hinanden ved sy stoppe op og lægge mærke til omverdenen - give til dem, der har brug for det, er ikke længere in på samme måde som tidligere. Vi har jo nok været i en stærk opsvingsfase i mange år, og det har gjort, at mere vil have mere, og det, vi ser nu, er forsømte børn og mennesker, der slet ikke har det godt, selv om de har fået store materielle goder. Det menneskelige er tabt undervejs, og for at børnene kan klare den, fordi mange er jo svigtet undervejs, så tyr de til stoffer eller kriminalitet. Men janteloven er jo stadig meget stærk i vort land, det ses tydeligt i de små samfund, hvor man netop ikke giver plads for det individuelle og respekten for hinanden. Man er gået i stå, for mantraet lyder, at vi skal gøre som vi plejer i angst for det ukendte, som skaber udvikling. Peter Duetoft påpeger det netop så rigtigt: "Det er i fællesskab, vi kan løse problemer - når mennesker med forskellig baggrund går sammen, så får vi fremskridt”. Dette bør forstås af alle, men angsten lurer - endda så meget, at bare man som menneske kommer fra en anden del af det lille Danmark, så bliver man tvunget udenfor, hvis man ikke vil indordne sig under stangnationen. Obama er et usædvanligt menneske, og om han kan komme igennem med alle hans visioner må være usagt, men bare vi dog havde politikere af samme støbning i vort land. Det er, som om de forskellige partier har glemt, at det er borgerne, de arbejder for. Oftest hører man en masse kævl partierne indbyrdes. Hvis politikerne havde forstået deres opgave, ville det være standset for længst fordi de er endt med at blive levebrøds politikere, så klappen er gået ned for forståelsen. Lad os dog give plads for hinanden og give respekt for hinandens synspunkter. Der er jo en stor lærdom ved at lytte til hinanden og hver har sin sandhed som netop skal respekteres.