Lad ikke erhvervsfolk overtage skoler

LIBERALISERING:Jeg har først for nylig hørt om GATS, og det skræmte mig: GATS er ved at blive ført ud i livet af World Trade Organisation (WTO). Det står for "General Agreement on Trade in Services". Et af GATS' erklærede mål er "progressiv liberalisering", kort sagt mere og mere liberalisering. Altså mere og mere konkurrence i de i forvejen konkurrenceprægede områder, og konkurrence i flere og flere områder. Det næste, der skal liberaliseres, er serviceydelser. "Trade in Services" vil sige, at serviceområder, som f.eks. uddannelse skal blive en handelsvare på lige fod med andre varer. Det vil sige, at uddannelserne skal udliciteres - sælges til private og drives af disse. Hvis uddannelse først er kommet med i GATS aftalen, er det praktisk alt umuligt at få det ud igen. Hvis et privat firma er i stand til at køre f.eks. et universitet lige så billigt eller billigere end staten, der i forvejen ejer og kører det, skal staten sælge universitet. At universiteter ejes af et privat firma kan få mange konsekvenser. Dette vil skabe stor ulighed i uddannelsessystemet, til fordel for de, der har mange penge. Det siger sig selv, at firmaets mål med overtagelsen af universitetet er, at tjene penge. Derfor ville det ikke være urealistisk at forestille sig, at der ville blive indført brugerbetaling. Brugerbetaling i for høj grad vil betyde, at ikke alle vil have råd til at gå på universitetet, i modsætning til nu, hvor det er stort set gratis at gå der, og alle derfor, i teorien, har mulighed for at gå der. Flere ting vil bidrage til denne ulighed. Firmaer kan lave skolebøger, der profilerer deres egne produkter. Firmaernes mål vil selvfølgelig være at få solgt nogle af disse produkter. I forvejen fattige skoler med fattige elever, der ikke har en lige så stor købekraft, vil derfor ikke få disse gratis skolebøger. Rige skoler med rige elever vil på mange måder blive favoriseret af firmaerne. I virkeligheden er de gratis skolebøger slet ikke nogen god idé. Bøgerne vil udelukkende være til fordel for firmaet og ikke eleven. For det første vil det ikke nødvendigvis være de bedst uddannede folk, der skriver dem, men dem, firmaet sætter til det. For det andet vil fokus ikke være rettet mod, at eleverne skal lære stoffet, men mod at eleverne skal modtage en reklame og underbevidst indprente sig et loge eller et slogan. Det begynder rigtigt at blive farligt, hvis vi når dertil, at folkeskolerne og de gymnasiale uddannelser bliver privatiseret. Det er her, firmaerne har mulighed for at påvirke folks holdninger, deres indstilling til samfundet og livet. Jeg er bange for, at det ikke altid er de samme ting, der er i firmaernes interesse og i elevernes interesse. En vigtig del af folkeskolens og de gymnasiale uddannelsers opgave er at lære eleverne om samfundet, dets historie, opbygning, demokrati og så videre. Denne opgave tror jeg ikke på, at firmaerne, der vil komme til at overtage skolerne, vil overtage. Jeg tror, at denne vigtige del af uddannelserne vil gå tabt til fordel for profilering af enkelte firmaer og varer. I FINA tager vi skarpt afstand fra GATS og al anden form for privatisering og brugerbetaling på uddannelsesområdet. Vi kræver, at det bliver elever selv og ikke embedsmænd og erhvervsfolk, der kommer til at bestemme, om vores uddannelser skal privatiseres!