EMNER

Lad jer udfordre

Venstre vil ikke bare love, men sikre mindre bureaukrati. Vi ved, at det er ude i kommunerne, regionerne og de enkelte institutioner, man ved, hvor den bureaukratiske sko trykker. Derfor er der meddelt en såkaldt udfordringsret.

Med udfordringsretten kan kommunen, regionen eller institutionen på forsøgsbasis fritages fra gældende regler, for på den måde at efterprøve om tingene kan gøres bedre og smartere. Siden december er der indsendt 230 ansøgninger til diverse ministerier og 137 har fået helt eller delvist lov til at ændre praksis i forhold til den måde diverse regler ellers som udgangspunkt foreskriver. Det betyder, at vi giver de, der mærker reglerne i hverdagens arbejde, mulighed for at udfordre reglerne. Dermed får vi et håndgribeligt bevis på om, at de respektive ideer kan gøre hverdagens arbejde mindre bureaukratisk og mere effektivt end hidtidig praksis. Hvergang der findes en måde, hvormed vi kan skrue ned for bureaukratiet, frigives flere ressourcer til at udføre de opgaver som er de centrale for den offentlige service. Det er bl.a. denne tankegang, Venstre vil tage med ind i arbejdet i Regions Nordjylland. Vi ved, at den enkelte medarbejder er ekspert på sit område, og derfor kan bidrage til at ændre arbejdsgange og rutiner til det smartere. På landsplan er vejen vist, nu vil vi gerne overføre strategien til lokale forhold.