Lokalpolitik

Lad luftkastellerne falde

Af Gunnar Albrechtsen Krusemyntevej 26 9400 Nørre Uttrup: KONCERTPLADS: Jette Ørtoft Pedersen argumenterer mod placeringen af den af Aalborg kommune planlagte/påtænkte koncertplads på det militære øvelsesområde i Nr. Uttrup. Jeg forstår hende 100 procent og beklager, at næsten alle ”Byrødderne” (29 ud af 31) er bag forslaget, længe leve de to byrådsmedlemmer der er imod denne placering. Jeg bor heldigvis så langt fra denne plads, at jeg ikke forventer nævneværdige gener og har derfor ingen personlige interesser i sagen, men hvorfor i alverden skal koncertpladsen dog partout ligge lige netop der? Formanden for det stedlige vandværk foreslog at man ændrede placeringen til det militære øvelsesterræn ved Høvejen for at tilgodese rent vand til Nr, Uttrup, men i.h.t. indlæg i Nordjyske blev det absolut ikke positivt modtaget fra forvaltningen, jeg fornemmer at deres begrundelser for afvisningen var noget tynde, men de er vel alvidende ud i egen indbildning. Ved den påtænkte placering, vil man skulle sluse tusindvis af biler til pladsen via Studievej, Vangen og Hvorup Kirkevej, alle forholdsvis smalle veje med 1 spor i hver retning. Undskyld mig, men det bliver totalt kaos, med mindre ”planlæggerne” skal læses som ”Byrødderne” påtænker vejudvidelser af dimensioner, måske anlæggelse af en hel ny tilkørselsvej direkte fra Hjørringvej til pladsen. Hvis man derimod gik ind for den af vandværksformanden foreslåede løsning på terrænet ud mod Høvejen, (der lige er blevet totalrenoveret) ville man kunne nøjes med at etablere kontrollerede til-og frakørselsmuligheder før og efter pladsen. Ved denne placering ville man yderligere kunne undgå uundgåelig musikstøj, uundgåeligt svineri, uundgåeligt trafikkaos, eventuel forurening af grundvandet, så Nr. Uttrup borgerne også i fremtiden kan se frem til at få rent drikkevand, til sidst men ikke mindst vil man undgå utilfredse borgere, vel at mærke hvis koncerterne lægges udenfor de tider, hvor der er gudstjenester i Hvorup Kirke. Det sidste er et absolut ”must”. Hvis ”vi” (borgerne) ikke kan undgå denne støjkilde, kom da ud af busken og fortæl ”os” (borgerne for det er vel os der skal betale gildet?), hvorfor den bynære placering er den eneste saliggørende og lad så luftkastellerne falde og kom til realiteter, lad ”os” få tal (alt inklusive) for etableringen henholdsvis syd og nord for plantagen på bordet, så ”vi” (det er også de betalende) har noget at forholde os til. De tal jeg/”vi” efterlyser skal ikke være ”overslag” eller ”slag på tasken” tal. Det skal være helt konkrete og bindende tal, som de/byrådet skal stå til regnskab for, når projektet engang er færdigt og et endeligt regnskab er tilgængeligt og man kan da umuligt tænke sig at byrådet er indifferent i forhold til prisen? Ved nærmere eftertanke var det måske også rart for ”os” at vide, hvor pengene skal komme fra? Hvem/hvor er det nu der skal spares denne gang? Så vidt jeg har læst i indlæg fra forskelligt hold i Nordjyske, er der til tider nogen klynken i byrådet, fordi det er svært at få de økonomiske ender til at nå sammen. Er dette helt forkert så forklar ”os” det, meget gerne i en artikel i Nordjyske hellere før end senere, og det skal vel at mærke ikke bare være en gang ”varm politisk luft”. Jeg vil opfordre alle ligesindede til at skrive sig på de i området fremlagte ”protestlister”, samt bakke op om de lokale grundejerforeninger, der forhåbentlig også er imod den planlagte placering. Tilkendegivelser i Nordjyske, selvfølgelig både for og imod, ser jeg da meget gerne. Endelig vil jeg appellere til Jette Torp Pedersen og andre ildsjæle, om at blive ved at argumentere for sagen. Det er mit indtryk, at der skal megen udholdenhed til, hvis man skal opnå et resultat modsat byrådets. Det fornemmes til tider nærmest, som om man sidder og venter på at ”protestanterne” skal blive trætte for så at gennemfører tingene, som man har lyst.