Aalborg

Lad natbusserne leve

Nat­bus­ser ud­fyl­der et be­hov, og der bør re­kla­me­res me­get mere for dem, me­ner Jen­ny Øs­ter­gaard. ar­kiv­fo­to

Nat­bus­ser ud­fyl­der et be­hov, og der bør re­kla­me­res me­get mere for dem, me­ner Jen­ny Øs­ter­gaard. ar­kiv­fo­to

NATBUSSER:Dybt rystet læser jeg et brev i Aalborgsektionen fra Svend-Åge Holt, Mariager, om afskaffelse af natbuskørslen. Svend-Åge Holt er tilsyneladende buschauffør og er bestemt ikke tilhænger af at arbejde på skæve tidspunkter og da slet ikke tilhænger af at komme spritbilismen til livs. Det lyder desværre til, at Svend-Åge Holt har været ude for ubehagelige passagerer, hvilket selvfølgelig er trist, men vi er også venlige og rare mennesker, som lejlighedsvis benytter os af disse pragtfulde natture med bussen. Og vi betaler med glæde dobbelttakst for at komme hjem. Vi har benyttet bussen både fra Fjerritslev mod Aalborg og modsat - ikke så ofte, at vi kan kaldes gengangere og ikke vildt berusede, men nok til, at politiet helt bestemt ikke syntes om, at vi kørte i vores bil hjem. Og heldigvis har chaufførerne på disse ture været nogle herlige gutter, som har tacklet de mere berusede personer helt fint - de har været alletiders. Nej, tværtimod synes jeg, at der reklameres alt for lidt for disse natlige ture. Mere reklame på steder, hvor især de yngre holder til - skoler, ungdomsklubber, ungdomsblade og ungdomskanaler i tv. Ja endog også mere iøjnefaldende reklamer målrettet for vi mere modne personer. Løbesedler i kantiner på arbejdspladser, på værtshuse og i restaurationer. Jeg har truffet mange mennesker som ikke ved/husker på, at der hver fredag og lørdag nat kører disse busser - samt en større indsats i julemåneden. Lad os få masser af reklame for natbusserne - så måske kunne vi nedbringe spritbilismen. Og heldigvis er der også chauffører, der godt vil tage tjansen på disse skæve tider - ligesom vi også forventer at blive behandlet af læger og på sygehus døgnet rundt. Det kunne jo også være, at man kunne alliere sig med nogle fra hjemmeværnet til at tage med på turene. Det kunne måske have en præventiv virkning på de værste børster. Lad endelig natbusserne leve.