Lad ny S-ledelse få arbejdsro

Alle vil gerne forandring, men ingen vil forandres. Og er man nordjysk socialdemokrat med en forkærlighed for fortidens sejre og de metoder, der gennem to generationer har skabt det velfærdssystem, vi har i dag, går man en træls tid i møde.

Det "gamle" socialdemokrati har skabt mange sejre for den danske arbejderbevægelse. Problemet er bare, at dem, vi kæmpede for dengang, ikke eksisterer mere. Den forarmede ufaglærte arbejder, der måtte kæmpe for sine børns uddannelse og for at få mad på bordet, bor i dag i eget hus, har bil, og børnene får en uddannelse. Vi skal dog forsat kæmpe for lige adgang til uddannelse for alle. Naturligvis er der stadig mange, der har trange kår. Dem skal vi forsat kæmpe for, og det skal vi gøre ved at sikre den moderne velfærdsstats overlevelse. Hvis Socialdemokratiet skal have indflydelse på formningen af fremtiden, skal partiet have et program, der appellerer til den sociale beviste del af Danmarks befolkning. Uanset hvor sympatisk det ville være, ville et politisk program for de fattige hjemløse i Danmark ikke kunne bringe socialdemokraterne til magten i Danmark. Vi skal bruge den ansvarlige ganske almindelige Danskers stemme for at sikre de svageste i samfundet. Derfor skal vores politik naturligvis matche vores nye målgruppe. En ny leder er født i Socialdemokratiet. Enkelte politisk tonedøve, gumpetunge socialdemokrater fra fortiden bruger pressens aktuelle fokus til at stå frem og blæse sin egen totale uduelighed ud i æteren. Til stor skade for de nye kræfter, der gerne vil prøve at skabe morgendagens hold. Heldigvis er disse politiske neanderthalere med dinosaur-hjerner så tydelige i det politiske billede, at de er nemme at komme uden om. Til alle andre vil jeg gerne opfordre til at frede den nye ledelse i 100 dage. Helle Thorning skal have ro til at få skabt en ny ledelse og en ny politik. De næste 100 dage må I alle styre jeres personlige ego og jeres egne interesser. De næste 100 dage kan I så holde jer fra pressen og forsøge at påvirke partiet indefra. At Helle har taget fat i efterlønnen er da det første eksempel på, at netop hun har forstået, at vi er på vej mod fremtiden. Vi skal sikre, at der er efterløn og pension til de der har behov for det. En pension og en efterløn skal være et tilbud til de nedslidte og til de der har arbejdet hele livet. Nye værdier vil betyde, at når min generation når pensionsalderen og efterlønsalderen vil vi forsat gøre alt for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette fordi et arbejde i dag i den grad er identitet skabende og arbejdstid og fritid flyder mere og mere sammen. Den tildens vil blive forstærket af @-generationen. For at skabe selvgående politikere skal der stærkt lederskab til. For at bygge op skal man kunne bryde ned. For at kunne forandre må man have stabilitet. Skal Socialdemokratiet have en chance, så skift de "ikke forandringsparate" ud med de forandringsparate. De første mange nye medlemmer er i denne tid ved at melde sig ind, og nu skal vi være parate til at give dem en attraktiv politisk vision for fremtidens Socialdemokrati. Jeg er bevist om, at jeg som tilhænger af den nye formand og den nye politik er ret alene her i det nordjyske. Alligevel vil jeg af hele mit hjerte anmode om at give den nye ledelse arbejdsro.