Ravnkilde

Lad os alle nyde gadelyset uanset hvor det er opstillet

LÆSERBREV

GADELYS:Den seneste tids omtale i pressen af Skørping Gadelysforening giver mig anledning til at forklare sagen nærmere. I forbindelse med kommunesammenlægningen har byrådet forsøgt at harmonisere og skabe fællesløsninger, ud fra en filosofi om at behandle borgere, foreninger mv. ens. Således er der også lavet et tilbud til gadelysforeningerne. Rebild kommune har tilbudt at overtage eksisterende anlæg pr. 31.12.06 samt den nettogæld, der er i de respektive foreninger. Samtidig har foreningerne ret til at beholde evt. overskydende kontantbeløb. D. v. s. at Rebild kommune overtager alt anlæg, uanset om det er ejet af en forening eller det er kommunalt (og dermed betalt af borgerne). Når formanden for Skørping Gadelysforening siger, at Rebild kommune ikke vil til forhandlingsbordet, er det rigtigt for deres krav har været betaling for gadelysanlægget. Hvis ønsket havde været forhandling om betaling af el-forbrug og vedligeholdelse af lysanlæg i 2007 samt praktiske forhold vedr. overdragelse, havde situationen været en ganske anden. De andre gadelysforeninger har i 2007 været i positive forhandlinger med Rebild kommune om overdragelse af deres gadelys. Gadelyset, inkl. el-forbrug, vedligeholdelse og nyanlæg, bliver fremover finansieret over skatten, og det enkelte medlem af gadelysforeningen bliver fri for at betale det årlige kontingent som ligger fra 200 til 1200 kr. Jeg synes, at de mange og store harmoniseringer, der er gennemført i Rebild kommune, er sket i god fordragelighed, såvel i byrådet som med borgerne. Vi er alle blevet en del af et større fællesskab, hvor vi både skal yde og nyde. Vi har for længst delt aktiver og passiver, og den tabel vil jeg undlade. Lad os derfor også, alle i fordragelighed, nyde gadelygternes lys uanset om de er opstillet i Ravnkilde, i Skørping eller i Øster Hornum.