EMNER

Lad os blive inddraget - sig ja

Åbent brev til de socialdemokratiske folketingsmedlemmer i Nordjylland

EU-AFSTEMNING:Åbent brev til de socialdemokratiske folketingsmedlemmer i Nordjylland: Bjarne Laustsen, Lene Hansen, Ole Vagn Christensen, Flemming Møller Mortensen, Rasmus Prehn og Orla Hav. Jeg er bekendt med, at I i dag, mandag 10.12., i den socialdemokratiske gruppe skal tage stilling til, om den nye reformtraktat ¿Lissabon-traktaten¿ skal sendes til folkeafstemning. Vi har i Danmark siden 1972 haft tradition for, at befolkningen inddrages forud for ændringer af aftalerne mellem Danmark og EU. Det gjorde man også i 1986 hvor juristerne ikke mente at der var tale om suverænitetsafgivelse. Det er en tradition, som har været præget af åbenhed, debat og dialog som vi kan være stolte af Det er ikke et spørgsmål om teknik eller jura, men om at vi borgere inddrages i vigtige beslutninger om vores samfund. Jeg håber, at I fortsat vil være repræsentant for og give fuld opbakning til denne demokratiske tradition. Derfor håber jeg også på, og giver hermed min fulde opbakning til, at I anbefaler en folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Traktaten er endvidere i store træk identisk med forfatningstraktaten, som skulle have været til afstemning. En kendsgerning, en af traktatens fædre Giscard d"Estaing har anerkendt. Der er over 60 politikområder der flyttes fra enstemmighed til flertalsafgørelser. Vi har brug for en ny regering af utallige årsager. Men en af dem er faktisk demokratiopfattelsen, det at tænke reelt på de demokratiske rettigheder frem for udelukkende spin og taktik. Derfor er der brug for, at Socialdemokraterne ¿ ligesom SF og Ny Alliance ¿ anerkender at spørgsmålet om en ny vidtrækkende EU-traktat af demokratiske årsager skal sendes til folkeafstemning. Det ville også give anledning til i offentligheden at få diskuteret med jer og SF hvorfor i alverden i kan gå ind for en traktat der pålægger os mere liberalisering og militarisering! Men lad os i anstændighedens navn få en folkeafstemning.