Lad os få adskilt stat og kirke

Under overskriften ”Foghs umulige mission”, hvor statsministeren slår til lyd for at holde religion for sig og statsanliggende for sig, argumenterer NORDJYSKE med, at det vil være halsløs gerning at holde religion ude fra det offentlige rum.....

For en - meget sjælden - gang er jeg enig med Anders Fogh... En stærk begyndelse kunne være at adskille stat og kirke. Allerede her kunne vi undgå mange sammenblandinger. ”Man kan ikke få nogen teolog til at skrive under på, at religion kun er en privat sag”, citeres Lene Sjørup - teolog - for at sige. Nej - der har vi netop humlen! Teologer blander religion og teologi sammen. Det har de gjort alle dage for at befæste den magt, som de heldigvis ikke har så meget af længere, men som desværre presser sig på overalt. Det er det, der skal bekæmpes! For nylig har vi set et bundt teologer - præster m.v. - danne et netværk mod islam. Jeg skal ikke forsvare islam, jeg skal heller ikke forsvare jødedommen, jeg skal heller ikke forsvare kristendommen. Men jeg vil forsvare den sunde fornuft! ”Kirken kan ikke snakke sig til enighed med imamerne uden at forråde kirkens herre....” citeres netværket for at sige! Hvem er kirkens herre? Gud, vil enhver fornuftigt tænkende sige. Jesus siger folkekirken (er det ikke det samme?) Jahve siger jøderne - er den ikke den samme gud som kristendommens? Allah siger muhamedanerne. Er det en anden gud end de kristnes eller jødernes ? Hvis der kun findes én gud, må nogle af dem jo være falske, hvis det ikke er den samme. Altid fremhæves sharialovgivningen som et skræmmebillede på islam - og guderne skal vide, at det noget af det hæsligste, der kan tænkes. Men det er ikke islam. Det er udlægning - udenomsværk - teologi. Endnu en gang: Det er ikke religionerne, der noget i vejen med, det er teologien!