- Lad os få den lægeuddannelse

- Uden at vide det, så har statsministeren faktisk støttet ønsket om en lægeuddannelse ved Aalborg Universitet. Han siger jo, at vi skal lave det, vi er gode til - og vi er rigtig gode til medicoteknik i Nordjylland. Men vi mangler den lægevidenskabelige uddannelse.

Karen Tilma, børnelæge og overlæge ved børneafdelingen på sygehuset i Hjørring, støtter varmt tanken om en nordjysk lægeuddannelse. Og Anders Fogh Rasmussens råd til nordjyderne om at droppe ønsket opfatter hun som en fornærmelse mod landsdelen. - Nordjylland har netop satset på medicoteknik, fordi en grundig analyse viser, at det er det område, vi er mest konkurrencedygtige på. København har til vores held satset på bioteknologien og har set en stagnation på medicoteknik, forklarer Karen Tilma. Hidtil har de nordjyske læger, der har blandet sig i debatten, talt imod studiet i Aalborg. De har henvist til, at det kunne gå ud over Aalborg Sygehus, der har status af universitetshospital i samarbejde med Aarhus Universitet. - Men jeg ved, at en del Aalborg-læger, også ledende læger, tøver med at støtte uddannelsen i Aalborg offentligt, selv om de går ind for den, siger Karen Tilma. Lederen af medicinstudiet i Århus, Søren Mogensen, har tidligere sagt, at Aarhus Universitet vil afbryde samarbejdet med Aalborg Sygehus, hvis Aalborg Universitet får lov at oprette et lægestudium. Det skræmmer ikke Karen Tilma: - Jeg er sikker på, at seriøse forskere i Århus gerne vil arbejde sammen med seriøse forskere i Aalborg. Vi kan få et smukt og ligeværdigt samarbejde - og når Karl Bornhøft (formand for amtets sundhedsudvalg, red.) og de ledende overlæger er glade for samarbejdet med Århus om Aalborgs status som universitetshospital, ja så bør vi da glæde os over, at de har banet vejen. Tilsammen kan Århus og Aalborg danne en stærk jysk bastion. - Og skulle Århus endelig slå hånden af Aalborg, så er de ikke seriøse forskere. I givet fald vil det være bedre at arbejde sammen med universiteter i England og Holland, mener hun. En lægeuddannelse i Aalborg vil styrke udviklingen af medicoteknik, hvor landsdelen allerede står stærkt. Det rent lægefaglige skal være på samme niveau som i Århus, Odense og København, men det foreslåede studiums elementer af ledelse og kommunikation bekommer Karen Tilma vel: - Erfaringer fra Canada og England viser, at læger uddannet via en projekt- og problemorienteret uddannelse som i Aalborg er bedre til at kommunikere med patienter og andre læger. Det er vigtigt, fordi de fleste klager i patientklagenævnet faktisk handler om dårlig kommunikation. En ny uddannelse i Aalborg vil være alle tiders mulighed for at starte på en frisk, pointerer Karen Tilma. De eksisterende uddannelser kan aldrig lave en så gennemgribende fornyelse uden at skulle afskedige mange gode lærerkræfter, men i Aalborg har man muligheden for at bygge studiet op fra bunden. Det vil samtidig tiltrække rigtig mange studerende, forudser børnelægen fra Hjørring.