EMNER

Lad os få det folketingsvalg

Det river i nervesystemet, da det går op for mig, at regeringens måde at indfri sit valgløfte om at ”gøre livet lettere for børnefamilierne”, reelt betyder fremlæggelse af et lovforslag om forhøjelse af børnechecken på årligt 2000 kr. pr. barn under tre år!

Udgiften er beregnet til 400 millioner kr. og skal indarbejdes i næste års finanslovsforslag. Jeg tillader mig hermed at stille et helt anderledes og socialt mere retfærdigt forslag om at graduere generelt i børnechecken. Lad os genindføre trangsvurderingen. Det er et stort problem at alle, blot fordi vi har produceret afkom, uden undtagelse, skal have penge som kunne bruges mere rimeligt andre steder. Hvad med at fordoble checken til starthjælps -og kontanthjælpsmodtageren, til den enlige førtidspensionist eller dem på ledighedsydelse? Principperne er gammelkendte fra eksempelvis boligstøttelovgivningen med flere. Skulle der mod forventning være penge tilovers, så brug dem i flæng på bedre ældrepleje og ikke mindst genindførsel af det næsten forældede begreb: omsorg. Her forstås omsorg i bred forstand og meget gerne i forhold til de mest trængende,- ikke at forveksle med Regeringens ideologier om ”ikke værdigt trængende”. Et sådant forslag harmonerer bedre med både velfærds- og kvalitetsbegrebet. Men det var måske ikke det’ man reelt mente. Lad os så få det valg.