Hospitaler

Lad os få en debat

Enhedslisten mener ikke, at beslutninger om omfattende sygehuslukninger i regionerne

SYGEHUSSTRUKTUR:Enhedslisten mener ikke, at beslutninger om omfattende sygehuslukninger i regionerne skal ske gennem beslutninger i et ekspertpanel nedsat af regeringen eller i lukkede forhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner. Vi vil have en offentlig debat. Derfor har vi taget initiativ til en forespørgselsdebat i Folketinget om fremtidens sygehusstruktur i Folketinget. Flere regioner har fremlagt meget omfattende forslag til nedlæggelse af sygehuse. Det er imidlertid ikke nok for Regeringens ekspertpanel, som har stillet forslag om yderligere sygehusnedlæggelser og centraliseringer. Panelet kræver, at regionerne lever op til disse krav, hvis de vil have adgang til de midler, som skal bruges til nødvendige investeringer i fremtidens sygehusvæsen. Det er efter Enhedslistens opfattelse helt uacceptabelt, at dette panel på den måde tilsidesætter de politiske beslutninger, som er truffet i regionerne efter omfattende sundhedsfaglig rådgivning, borgerhøringer m.v., for at gennemføre centraliseringer, som der ikke findes sundhedsfaglig dokumentation for fordelene ved. Enhedslisten støtter de centraliseringer af sygehusvæsenet som kan begrundes med veldokumenterede sundhedsfaglige hensyn. Regeringens ekspertpanel og Sundhedsstyrelsen har imidlertid bl.a. i forhold til akutbehandlingen fremlagt en række krav om centraliseringer, hvor der ikke findes sundhedsfaglig dokumentation for fordelene. Regionernes investeringsplaner sammenholdt med ekspertudvalgets indstillinger viser, at det største problem er, at der er afsat for få midler til investeringerne i fremtidens sygehusstruktur. Enhedslisten håber, at vi gennem en folketingsdebat kan få sikret demokrati i beslutningerne og de nødvendige midler til at sikre kvalitet og nærhed i sygehusvæsenet.