Lad os få en frihandelsaftale

Danmark er kommet lidt bagefter med at indberette til EU, hvad man fra myndighedernes side har gjort indtil nu for at fremme økologien, fortalte NORDJYSKE (27.12.), og så er det jo, man fristes til at spørge, hvad det i det hele taget kommer EU ved.

Og selv om jeg er tilhænger af økologi og dyrker min have økologisk, vil jeg dog frabede mig, at der skal sidde nogen på et kontor i Bruxelles - eller et andet sted - og kontrollere hvad vi i Danmark gør, for at få så mange som muligt til,at dyrke deres jord økologisk. Ganske enkelt fordi det har vælgerne aldrig sagt ja til, simpelt hen af den enkle grund, at de har aldrig er blevet spurgt -politikerne har aldrig sagt sandheden om, hvad det var, man ville have vælgerne til at stemme ja til. Og vi, der sagde sandheden om, hvad EU ville udvikle sig til efterhånden, blev hånet på det groveste og blev kaldt en masse øgenavne og - det indrømmer jeg gerne - det er da også meget lettere end at gå ind i en saglig debat med os. Men hvis EU virkelig har sådan en omsorg for økologien og ønsker den fremmest mest muligt, så kunne man jo passende hurtigst muligt gå i gang med en afvikling af støtten til landbruget. Vil EU ikke det, vil jeg tillade mig at kalde deres interesse for økologi for hykleri, fordi kun ved at afvikle tilskuddene til den nuværende landbrugsproduktion, er der håb om, at endnu flere landmænd vil gå over til at dyrke deres jord økologisk. Men indtil en afvikling af tilskuddene bliver påbegyndt, vil jeg kalde EU's omsorg for hykleri. I samme avis kunne man også læse, at EU nu vil til at uddele bøder til de landmænd, der pløjer for tæt på fredede områder som f.eks. gravhøje og lign., og igen fristes man uvilkårligt til at spørge, hvad det kommer EU ved? Hvorfor skal der sidde folk på et kontor langt borte og føre kontrol med, hvad danske landmænd gør. Det kan de danske myndighederne vel lige så let - ja, vel sagtens lettere, føre kontrol med. Og igen: De danske vælgere har aldrig sagt ja til, at EU skal blande sig i det også, de er ganske enkelt aldrig blevet spurgt, så hvad med om den danske regering tog mod til sig og bad EU om at blande sig udenom, da det ikke på nogen måde er noget, som kommer EU ved. Desuden har jeg - og mange med mig - en mistanke om,at det kun er de små lande, EU ønsker at føre sådan en kontrol med. De store lande gør stort set, hvad der passer dem og er ligeglade med EU's indblanding. Så det eneste, Danmark nu har at gøre, er at få medlemsskabet af EU erstattet af en frihandelsaftale med unionen, da Danmark ellers risikerer at ende som en provins i EU - en udvikling, der allerede er godt på vej. Så jo før man indleder forhandlingerne, jo bedre vil det være for os alle.