Skagen

Lad os få en ordentlig debat

KULTURHUS:Der er ikke lang tid til deadline for inspirerede indlæg i diskussionen om hvordan og hvorfor Skagen skal investere både energi og penge i et " kulturhus". Det er desværre meget svært at forholde sig til noget, når det er aldeles utydeligt på hvilket plan diskussionen skal foregå, når der fra kommunalt hold ikke lægges op til debat. Der tales meget om penge i administrationen. Ja, det koster penge at satse og udvikle. Man kan ikke spare sig til storslået udvikling. Og det er udvikling vi behøver i Skagen hvis byen ikke skal blive et sted, hvor turister kommer for at se en uddøende race. I øvrigt er et Kultur-, Aktivitets-, Væksthus ikke et hus der skal tjene turister som første prioritet. Det skal være til daglig glæde for de, som stadig bor her og har tænkt sig at blive boende. På kommunens hjemmeside findes der ingen visioner. Der er billeder af en biblioteksbygning, som er projecteret af et firma, der efter sigende er specialiserede i typehuse. I øvrigt et hus, som smadrer den åbenhed, som høringsnotatet selv beskriver som ønskværdig. Og så er der syv sider tanker om, hvad turisterne kan få glæde af at Kappelborgskolen bruges til. Fordi man er folkevalgt eller ansat til at administrere offentlige midler er det ikke ganske sikkert, at man også har rædsomt meget forstand på, hvordan indholdet i et kulturelt hus skal se ud. Der er kreative kræfter i byen, som det er nødvendigt at trække på. Man skal gøre det man er god til og sætte bedre kræfter til det, man ikke klarer selv. Vi er ikke af den overbevisning at den siddende borgmester og hans administrerende makker har format til dette væsentlige skridt i retning af et kulturelt Skagen. Der tales meget om kultur som noget stationært, noget man ikke behøver at forholde sig så meget til i Skagen. "Turisterne kommer jo alligevel"! Men bliver de ved med det? Og hvad med os andre?En udsættelse af deadline og en anstændig, visionær debat mellem folk, der har substantielle visioner og lyst til at debattere dem ville være at foretrække. Lad dog resourcerne af stor kvalitet komme til orde i et ordentligt forum. Tanken om et hus med plads til et vingefang, som ikke tidligere er set i Skagen, er så vigtig at det kan blive katastrofalt at tabe den på gulvet af uvidenhed og trang til at spare. Lad den flyve og lad os der bor her høre suset.