Lad os få mere civil ulydighed

Politikerne siger, vi mangler ingeniører - og de unge vælger humanistiske udddannelser, og vi skal vente med at gå på efterløn - og vi gør så det modsatte.

Forældre skal fravælge 10. klasse for deres børn, og specielt på efterskolerne - og søger dem som aldrig før. Politikerne vil have skatterne ned for at animere folk til at gøre en ekstra indsats, mens undersøgelser fortæller, at det er mere fritid, folk ønsker - ja, nogle køber sig endda til orlov. Folk har vel opgivet at påvirke samfundet gennem politikerne, men bestemmer så deres egen tilværelse f.eks. gennem ovenstående eksempler - civil ulydighed, altså! Er det ikke på tide nu her snart 20 år efter Murens fald at sætte mennesket i fokus i stedet for statens behov? Det sidste kendte vi jo østpå fra før Murens fald. Skal vi overtage den politik? Nej, selvfølgelig ikke! Fortsæt med civil ulydighed. Det er vor eneste mulighed for at bestemme selv!