Lad os få motorvej fra forskning til firmaer

VÆKST:Viden skaber vækst. Især hvis den spredes og anvendes hurtigt. Det har man for længst forstået i Nordjylland. Jeg deltog for nylig i en konference, arrangeret af Nordjysk Erhvervsakademi og Aalborg Universitet, hvor de to arrangerende institutioner indgik en aftale om deres fremtidige samarbejde med det lokale erhvervsliv. Jeg noterede mig, at det faldt helt naturligt at stå sammen om det vigtige projekt at få skabt endnu bedre vilkår for videnspredning i Nordjylland. Mødets forløb bekræftede også, at der findes en iværksætterånd i regionen, som er et forbillede for resten af landet. Aalborgs udvikling gennem de seneste 25 år fra traditionel industriby med osende skorstene til en vækstregion, som er rig på højteknologisk industri og højtuddannet arbejdskraft, taler sit tydelige sprog herom. Driftighed og vilje til samarbejde, især med udgangspunkt i det nuværende Aalborg Universitet og det lokale erhvervsliv, har spillet en helt afgørende rolle her. Men historien fra Nordjylland er desværre ikke repræsentativ for hele landet. Det vil regeringen gerne lave om på. Vi ønsker at skabe øget vækst gennem mere videntung produktion i alle landets regioner. Det kræver først og fremmest, at den nordjyske model for samarbejde mellem erhvervsliv og forskning udbredes. Alt for ofte bliver dansk forskning ikke brugt, fordi den ikke kommer fra forskningsinstitutionerne ud i virksomhederne. Vejene mellem er som hullede grusveje, hvor der i stedet burde være firesporede motorveje. Derfor har jeg på regeringens vegne netop præsenteret handlingsplanen "Nye veje mellem forskning og erhverv – fra tanke til faktura". Målet er at skabe et nyt og bedre partnerskab mellem virksomhederne og forskningen. Det er regeringens mål, at Danmark skal være blandt de bedste lande i verden, når det gælder samspil om forskning og udvikling. Målsætningen er ambitiøs, men ikke urealistisk. Vi har allerede gennemført markante reformer af universiteterne og forskningen, som baner vejen for en større åbenhed i institutionerne over for det omgivende samfund og for øget fokus på erhvervslivet i forskningsindsatsen. Med den nye handlingsplan lægger regeringen op til en indsats på alle de områder, hvor der kan samarbejdes mere. Der skabes en række incitamenter, der skal gøres samspillet mere attraktivt for både videninstitutioner og erhvervsliv. Det gælder ikke mindst for de mindre og mellemstore virksomheder. De får bl.a. bedre muligheder for skattefradrag for den forskning, de gennemfører i samarbejde med f.eks. universiteter. Indsatsen sætter også fokus på virksomhedernes og institutionernes muligheder for at mødes og skabe personlige kontakter. Gennem en ny videnportal bliver det lettere for virksomheder at finde frem til relevante institutioner og forskere. Og der skabes bedre muligheder for at danne vidennetværk mellem virksomheder og videninstitutioner. Netværkene vil bidrage til at skabe de varige relationer mellem parterne, som Nordjylland blandt andet er kendt for, og som skaber kontant værdi for både de involverede parter og det omgivende samfund. Regeringen ønsker også at forbedre rammerne for arbejdet med kommercialisering af forskningsresultater via f.eks. patenter og etablering af nye virksomheder. Indsatsen i Danmark har hidtil været præget af mange aktører og for lidt koordinering. Nu skal kræfterne samles, så vi kan få en effektiv udnyttelse af de offentlige forskningsresultater. Det vil kunne komme alle landets regioner til gode, inklusiv Nordjylland, hvor det lokale universitet traditionelt udgør en rig kilde til viden- og teknologioverførsel. Samspil er afgørende for vækst, og Danmark står over for store udfordringer, hvis vi vil med på toget. Vi halter faktisk langt efter en række lande, der for alvor har sat fokus på området. Regeringens handlingsplan giver nye muligheder og instrumenter til alle aktørerne i vidensystemet – både i regioner, hvor man er begyndere i samspil, og steder som Nordjylland, hvor man er rutinerede. Lad os se at komme i gang og komme videre.