Lad os få ny aftale om skolelærernes arbejdstid

FORHANDLINGER:I denne uge går kommunernes forberedelse af efterårets forhandlinger om lærernes arbejdstid ind i den afgørende fase. Det sker med debatmøder landet over, hvor kommunalpolitikere vil drøfte KL's linie i forhandlingerne. Den landsdækkende debat tager udgangspunkt i et nyt KL-debatoplæg (www.kl.dk/289179), som bygger på nøgleord som tillid, samarbejde og effekt. Heri ligger f.eks., at vi går ind til forhandlingerne med tillid til, at lærerne arbejder det de skal, og at lærerne yder en stor indsats. Når det er vigtigt for os at slå fast skyldes det, at forholdet mellem lærerne og deres arbejdsgivere, kommunerne, i de senere år ikke har kunnet beskrives som varmt. Perioden fra 1992, hvor kommunerne overtog arbejdsgiveransvaret for folkeskolen, og frem til i dag har i nogen grad været præget af mangel på gensidig anerkendelse og tillid. Det er uholdbart, og dialogen mellem KL og Danmarks Lærerforening er da også blevet bedre på det seneste. Folkeskolen er konstant i fokus. Det holder os til ilden, men det gør også, at folkeskolen gennem opstilling af mål og tydelig dokumentation af sine resultater må legitimere sig overfor politikere, brugere og borgere. Ikke mindst derfor skal folkeskolen bygge på tillid og gensidig anerkendelse mellem kommunalpolitikerne, som har det politiske ansvar for folkeskolen, og folkeskolens medarbejdere, som har det daglige ansvar for udfylde rammerne. I KL har vi to fremtidsscenarier for lærernes arbejdstid. Enten skal vi justere på den aftale, vi har i dag. Eller vi skal vaske tavlen ren og lave noget helt nyt. At vaske tavlen ren betyder, at vi gerne vil indføre nye grundsten for lærernes arbejdstid. Grundlæggende er det vores opfattelse, at lærere skal behandles som andre personalegrupper. Hverken værre eller bedre. Der er heller ingen grund til at lægge skjul på, at vi mener, at skolen har brug for en styrket ledelse. Vores opfattelse er, at ledelse skal basere sig på dialog, styring på mål og værdier, samt ikke mindst samarbejde. Samarbejde er nødvendigt, hvis folkeskolen skal præstere sit ypperste. Samarbejde kræver, at folkeskolens medarbejdere er tilgængelige for hinanden. Derfor ønsker vi, at lærerne fremover skal være til stede på skolen i hele arbejdstiden – som udgangspunkt. Heri ligger, at tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid naturligvis også skal afspejle tendensen på arbejdsmarkedet i retning af øget fleksibilitet i hvor og hvornår arbejdet udføres, fx at medarbejderne tager hjemmearbejdsdage. Ambitionerne for en ny arbejdstidsaftale må være at skabe rammerne for fremtidens skole