Lokalpolitik

Lad os få opgaven først ART

Af Frank NielsenKløvermarken 18, Fjerritslev FREMTID: Efter offentliggørelsen af Strukturkommissionens rapport har det samfundsmæssige engagement givet sig udsalg i debat i dagspressens læserbrevsspalter, samtaler mand og mand imellem og enkelte lokalpolitiske kommentarer. Megen splateplads er brugt på gisninger/ønsker om sammenlægning af kommune A og kommunerne B, C og D eller måske er det bedre med sammenlægning af kommune A og T, Ø og S? Inden man kom så langt har mange positive og progressive kræfter forstået fællesskabets forpligtelser og af samme grund har disse kræfter i mange år - og vil også fremover gøre deres til at styrke denne position gennem fortsat udvikling og fornyelse med det for øje at gøre en god kommune endnu bedre. Tror jeg. Fra ledende politikere er der lagt op til, at nærdemokratiet og borgerne skal være i centrum. Kan det undre, at mange stiller spørgsmålet, hvorfor vi i det hele taget skal have en kommunalreform? For at kunne forvente en bred folkelig debat med kvalitet er det en nødvendighed af landspolitikerne at få at vide, hvilke opgaver regionerne/amterne og kommunerne skal løse - og økonomien bag. Det er der ingen klar udmelding om. Derfor en begyndende frustation, og det kan frygtes, at dem, der i øvrigt ville kunne bidrage med konstruktive debatindlæg, melder fra, fordi de siger, at debatgrundlaget er for dårligt. Man kan være bange for, at de møder, som kommunerne landet over indbyder til i den kommende tid, bliver til pseudo (falske/uægte) debatter uden reelt indhold, og hvor diskussionerne i for høj grad kommer til at dreje sig om ”lineal og blyant”, stordriftsfordele, kulturforskelle og -ligheder og savne saglige diskussioner om: - Hvilke kerneområder skal løses af hvem? Får borgerne mere og bedre service og mere kvalitet for de samme skattekrover? Hvilke aktivitetsfremmende (og dermed bedre beskatningsgrundlag) tiltag kan forventes i tyndt befolkede yderdistrikter? Hvad sker der, hvis en kommune siger: vi kan og vil selv? Hvad er omkostningerne for hele herligheden? Med levende interesse vil mange med mig følge den kommende debat.