Børnepasning

Lad os fortsætte familievenlig linje

Venstre nøjes ikke om at tale bedre forhold for børnefamilierne - vi handler.

Siden 2001-valget har som lovet før valget gennemført et års fleksibel barselsorlov, indført frit institutionsvalg, forhøjet SU'en for enlige forsørgere og par med børn. Dertil kommer, at vi med skattestop og skattelettelser har sikret en typisk dansk LO-familie med to børn i institution et øget rådighedsbeløb på 20.000 kroner i forhold til SR-regeringen. Derfor skal man heller ikke tvivle på dækningen for Venstres løfter om at forhøje børnechecken, sænke forældrebetalingen, pasningsgaranti efter seks måneder og barselsfond for personer, som ikke er dækket ind af aftaler. Vi er mange, som kender hverdagen, hvor børnepasningen skal tilrettelægges efter jobbet. Vi ved også alle, hvor stor betydning det har for både forældre og børn, at samfundet indrettes så fleksibelt, at hverdagen kan hænge sammen og skabe tryghed og glæde for alle små og voksne. For mig er det også vigtigt, at det ikke kun er dem, der har penge nok og kan betale sig fra mange af de praktiske problemer, der får gavn af den politik, vi fører på Christiansborg. Derfor er Venstres løfter til børnefamilierne også skruet sammen, så de gavner hele befolkningen. Venstres forslag sikrer en enlig forsøger på SU et øget råderum på 2000 kroner om måneden og en enlig forsøger på LO-overenskomst et øget råderum på 5000 kroner. Og jeg undrer mig over, at Socialdemokratiet går til valg på forslag, der vil mindske det økonomiske råderum for de dårligst stillede familier og har sminket det ved at undlade at fortælle, at man vil finansiere det ved at skære i børnechecken. Desuden er børnefamilierne fortsat udset til at blive Socialdemokratiets store malkeko, når man ophæver skattestoppet og lader grønne afgifter, boligskatter og øvrige skatter stige. Og det er da også ofte børnefamilier, som bliver ramt, hvis virksomheder flytter ud som følge at høje produktionsomkostninger og nye skatter og afgifter.Vi vil fortsætte den familievenlige linje. En linje, som giver størt mulig frihed og tryghed.