Lad os gøre mere for at bryde social arv

BESKÆFTIGELSE: Flere i arbejde samtidig med, at der gøres en forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Det er blot nogle af fordelene ved en række lovforslag fra beskæftigelsesministeren, som netop er færdigbehandlet i Folketinget. Med de nye regler på beskæftigelsesområdet bliver ledige i fremtiden stillet til ansvar for, at deres børn passer skolegangen og ikke kommer ud i kriminalitet. Den ledige vil i fremtiden modtage tilbud om at deltage i forskellige sociale projekter. Eksempelvis vil praktik i skoler være en mulighed, hvor forældrene kan være med til at sikre, at deres egne og andres børn kommer sikkert til og fra skole. Hjælp med lektielæsning og bisand til lærerne vil også være en mulighed. Og derudover vil der også blive tilrettelagt særlige projekter, hvor ledige forældre skal forebygge, at deres egne og andres børn kommer i kontakt med kriminelle miljøer. Hvis den ledige ikke vil deltage aktivt i nogle af projekterne, er sanktionen træk i den sociale ydelse. Med den nye form for aktivering vil både ledige forældre og deres børn blive hjulpet. Den ledige vil via aktiveringen få indsigt i samfundets normer og lære dem at tage et ansvar - noget, der måske på sigt vil medvirke til, at den ledige får et almindeligt job. Børnene vil ved at se på deres forældre komme til at opleve, at man som aktiv samfundsborger i Danmark har nogle pligter at leve op til. Og det hvad enten man går i skole, er i aktivering eller har et fast job. På den måde gøres der op med den passive holdning, som desværre præger nogle danske hjem. Men det nytter ikke noget at vende ryggen til og lade stå til, imens man lader sig forsørge af det offentlige. Vi har et fælles ansvar – og alle skal bidrage, med det de kan, så vi kan opretholde det danske velfærdssamfund. Et andet af formålene med de nye regler er også at bryde med den sociale arv. Statistikken viser, at det desværre ofte er sådan, at lediges børn også har en tendens til ledighed. Problemerne hos børnene opstår fordi, at forældrene ikke støtter deres børns udvikling og socialisering. Børnenes problemer kan ofte føres tilbage til forældrenes manglende sociale kompetencer, og det er disse kompetencer, der med de omtalte projekter skal styrkes. Forældrene skal lære om sociale normer og om det ansvar man har for sig selv og for samfundet – og dette skal gerne have en positiv effekt på forholdet til deres børn. Forældrene vil blive bedre udrustet til at hjælpe deres børn i den rigtige retning og tage vare på deres sociale og faglige udvikling. Jeg synes, at regeringen sender et rigtigt signal med den nye beskæftigelsespolitik. Den rækker for mig at se langt ud over behovet for aktivering, idet den også har en social dimension. Og især den sociale dimension er for mig vigtig: Det er på tide, at vi får taget hånd om de sociale problemer, som ledighed medfører især for børn af ledige.