EMNER

Lad os komme i gang

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Anders Broholm er 24 år og bor i Gærum ved Frederikshavn. Han er Bachelor i samfundsfag og studerer pt. historie som sidefag på Aalborg Universitet. Han har bl.a. arbejdet som lærervikar og i butik. Anders er medlem af byrådet i Frederikshavn og medlem af regionsrådet. Han er folketingskandidat for Venstre i Nordjylland, opstillet i Frederikshavn kreds. www.andersbroholm.dk

Ugens emne: Er der behov for en ny statslig bankpakke for at hjælpe alle danske banker? Kære Anders! Ja, krisen kradser, og det gør den også i vore banker! Bankerne har større risiko for at tabe penge på nogle af kunderne. Så sent som i onsdags hørte jeg, at antallet af tvangsauktioner er eksploderet. Risikoen for at miste penge, og nogle bankers tidligere alt for letsindige måde at låne penge ud på til eksempelvis spekulanter, (jeg tænker på Roskilde Bank), gør, at bankerne simpelt hen har smækket kassen i for lån, selv for bundsolide kunder og rentable firmaer. Og den tendens standser udvikling - hvis ingen tør låne ud til køb af bolig, forbedring af bolig eller andre ting, så bliver der ikke brug for håndværkere, køkkenfirmaer og andre, det vil sige arbejdsløshed, og så er vi ude i en dårlig spiral. Så derfor mener jeg, at der er behov for en ny statslig bankpakke. Mange hilsner Anna Kirsten Kære Anna Kirsten Der er behov for at sikre at bankerne vil låne ud, således hele samfundsøkonomien ikke går i stå. Dette er netop kernen i en sådan bankpakke II - den skal ikke laves for bankernes skyld, men af hensyn til samfundsøkonomien og til gavn for borgerne. Når du nu selv nævner, at nogle banker ikke har været i stand til at træffe rationelle beslutninger, betyder det så, at du er enig i, at ikke alle banker pr. definition skal være med i en bankpakke? Og hvad er din holdning til dine partikammeraters forslag om at nationalisere banker? Venlig hilsen Anders Kære Anders! Jeg mener under ingen omstændigheder, at staten skal overtage bankerne. Men som ansvarlige politikere er vi nødt til at sikre, at der fortsat kan udlånes penge, så derfor er Socialdemokraterne villige til at indskyde ansvarlig aktiekapital i de danske pengeinstitutioner. Der er dog den holdning, at lovgivningen og tilsynet med bankerne skal tilrettelægges, så vi bl.a. får lukket for muligheden for at kunderne bliver vildledt mht. aktiekøb i egen bank og ikke mindst får lukket for bankdirektørerne mulighed for at få aktieoptioner og bonus som løn - som for mig har været helt uacceptabelt. Mange hilsner Anna Kirsten Kære Anna Kirsten Så kan det jo undre, at Helle Thorning har talt for nationalisering af banker, men er åbenbart ikke enige i S. Jeg går ikke ind for nationalisering af banker – det er et privat erhverv, og det skal staten ikke blandes ind i. Når det er dog nødvendigt at tilføre bankerne kapital, er det for at imødegå, at virksomheder ikke kan låne penge til fornuftige forretninger. Hvis de ikke kan det, bringes arbejdspladser i fare og derfor er pakken reelt en hjælp til befolkningen og ikke bankerne. Det betyder også, at der må stilles krav til bankerne, før de kan modtage pengene. Venlig hilsen Anders Kære Anders! Jeg tror ikke der er den store uenighed, så glem det og lad os i stedet komme i gang med politiske handlinger, der kan få vendt udviklingen i Danmark. Der skal træffes beslutninger nu, inden der kommer alt for meget gang i den dårlige spiral. Lad os nu se Venstre være med, ikke bare til at tilføre bankerne kapital, men også sætte gang i de offentlige investeringer, eksempelvis renovering af daginstitutioner og skoler. Jeg synes det er vigtigt, at vi får sat gang i samfundet NU. Og kom nu ikke, én gang til med skattelettelser - brug i stedet pengene til investeringer i det offentlige. Venlig hilsen og godt nytår til alle læserne Anna Kristen Olesen Kære Anna Kirsten Der er behov for en ny bankpakke, således vi kan sikre, at der holdes gang i hjulene til gavn for den almindelige dansker. Jeg ønsker modsat Helle Thorning, ikke at staten skal bedrive bankvæsen, men vi skal være kritiske i forhold til de krav der sættes til bankerne. Regeringen har massive offentlige investeringer på tegnebrættet (kvalitetsreformen) og overvejer jo også pt. om de med fordel kan fremrykkes. Jeg vil så håbe, at det også engang lykkes S at blive enige om den økonomiske politisk, for hvad det angår snakker I i øst og vest. Venlig hilsen Anders