EMNER

Lad os komme ud

Lad os undersøge, hvad vi får for de tilskud, vi gennem EU er med til at betale til landbruget, foreslår Jette Kammer Jensen (9.2.), og det kan vi hurtigt blive enige om.

Det eneste, vi får for de tilskud, vi gennem vore skatter er med til at betale til landbruget via EU, er nemlig højere jordpriser, og så er landbruget lige vidt. Ja, de er måske endda dårligere stillet end før og har brug for endnu mere i tilskud. Det eneste, landbruget opnår ved medlemskabet af EU er, at generationsskiftet i landbruget blive endnu sværere på grund af de stærkt stigende priser på landbrugsjord, og resultatet har vi set flere gange: De unge landmænd kan ikke klare deres forpligtelse, og deres gård ender på tvangsauktion - i mange tilfælde med menneskelige tragedier i kølvandet. Alt sammen en tragisk følge af Danmarks ulyksalige medlemskab af EU. Det eneste, der nu er at gøre, er, at vi får Danmark ud af EU så hurtigt som muligt, så vi igen kan blive herrer i vort eget land uden indblanding fra EU, som, hvis udviklingen får lov at fortsætte, tiltager sig mere og mere myndighed på det danske folketings bekostning. Derefter bør vi arbejde på at få indført en form for grundskyld, således at jord kan overtages mod at betale den skat, det pågældende areal er pålignet. Først da har vi for alvor løst problemet med generationskifte i landbruget, men det haster mere end vi tror.