Lad os komme videre

DEBAT

I sommeren og efteråret rumlede det i Hjørring Kommune, da politikerne lagede en ny skoleplan frem som pegede på at flere skoler skulle lukkes. Planen blevet lagt ud til offentlig høring. Det skabte en voldsom debat i hele kommunen. Der var borgere der følte sig forbigået, lokalsamfund der følte at man ville lukke deres nærområde, politikere der fik anonyme trusselbreve, børn der græd på åben skærm. Sindene var i kog, ikke mindst da Mosbjerg Skole fik meldingen om at den skulle lukkes, til trods for at den var blevet lovet bevaret. Det var en opslidende fase, alle følelser var i kog, en tid jeg ikke tror nogen ønsker gentaget. Efter høringsrunden, vedtog Hjørring byråd med et bredt flertal den nye skolereform. Og dog virker det sådan, når man læser NORDJYSKE i lørdags, hvor tre læserbreve opfordrer skolebestyrelsen i Tannisbugt Skolecenter, til at ansøge kommunen om at få Tversted Skole nedlagt og Bindslev Skole bibeholdt i sin nuværende form, dog udvidet med børn fra Tversted skole. Grunden er, at man er bange for at de lokale idrætsforeninger vil miste medlemmer fra de 13 årlige, da 7.-9. klasser skal starte på Sindal Skole efter sommerferien. Den vedtagende skoleplan, er i fuld gang med at blive ført ud i livet. Kommunen er ved at tilpasse skolerne, der er ansat ny ledelse, lærere er blevet forflyttet, ansatte er blevet opsagt. På flere af de skoler der skal lukkes, er forældre godt i gang med at etablere friskoler. Hvad med at respektere de beslutninger der er taget, og det store stykke arbejde, mange mennesker har lagt i det. Vi har alle brug for at komme videre, se fremad, og udnytte de muligheder den nye skolestruktur også lægger op til.

Forsiden