Lokalpolitik

Lad os løfte kvalitet sammen

Det danske velfærdssamfund er skabt i et bredt samarbejde. V, S, R og K har i generationer været afgørende aktører.

Og sådan må det gerne fortsætte, hvis det står til mig. Derfor appellerede jeg foråret igennem min gode kollega, regionsrådsformand og folketingskandidat Orla Hav (S), til at bidrage konstruktivt til kvalitetsreformen og det løft til velfærden, som den giver. Og det gør jeg stadig. Orla Hav var naturligvis med, da statsministerens femte temamøde om kvalitetsreformen fandt sted i Tversted i Vendsyssel i april. Desværre havde Orla Hav bagefter kun dårligt at sige om de ideer, andre gæster havde fremført på mødet i Tversted. Mens han selv var helt blankt for ideer og forslag til forbedringer af velfærden. Nu kender vi både VK-regeringens kvalitetsreform og Socialdemokratiets udspil til velfærdsrettigheder. Og der er både ligheder og forskelle. Kvalitetsreformen er med sine 180 konkrete forslag et historisk løft til velfærden i Danmark. Den er stykket sammen efter mere end et års forarbejde med fagbevægelse, kommuner, regioner og den højeste sagkundskab, vi har. Og reformen, der løber op i gigantiske 65 milliarder kroner, er ledsaget af en langsigtet økonomisk plan frem mod 2015, som angiver finansiering for alle initiativer. For Venstres vedkommende er kvalitetsreformen udtryk for, at vi efter kommunalreform fokuserer på indholdet og mener, at vi kan gøre det endnu bedre på en lang række velfærdsområder. Socialdemokratiet har slet ikke har regnet på sine forslag om 29 velfærdsrettigheder, men nøjes med Helle Thorning-Schmidts ord, med at konstatere, at S-udspillet ¿koster et tocifret milliardbeløb¿. Til gengæld kan jeg ¿ som mange andre har bemærket ¿ se, at Venstre og Socialdemokratiet i overskrifter har kig på mange af de samme ting. Skoler, børnepasning, ældrepleje, sygehuse. Derfor burde det også være muligt, at de partier, der i samarbejde har udviklet det danske velfærdssamfund, nu sætter os sammen og får et bredt forlig om kvalitetsreformen. Derfor har jeg også en bøn til Orla Hav, før kvalitetsreformen skal forhandles på plads: Vær konstruktiv, Orla. Drop overbudspolitikken og løfter om rettigheder, som der end ikke er regnet på. Tag dine partifæller på Christiansborg under armen og tag imod statsministerens invitation til et samarbejde om kvalitetsreformen. Lad os forsætte de gode samarbejdstakter fra velfærdsreformen og globaliseringsstrategien i 2006, som I var med til at gennemføre. Vær med til at vise borgerne og de offentligt ansatte, at Venstre og Socialdemokratiet m.fl. kan skabe resultater sammen, som gør fremtiden bedre. Lad os forny velfærdssamfundet og løfte kvaliteten sammen, Orla.