Retspleje

Lad os løse opgaverne her

NORDJYLLAND:Tiden for det overophedede arbejdsmarked er formentlig ved at rinde ud, og det åbner mulighed for bedre at prioritere og strukturere særlig løsningen af statslige opgaver for en længere årrække fremover. Som et eksempel på udviklingen har jeg just oplevet at modtage 310 ansøgninger til to halvårlige kontorvikariater ved Retten i Aalborg. For knap ét år siden modtog jeg 170 ansøgninger på et tilsvarende opslag. Væsentlige aspekter i denne sammenhæng er, at et betydeligt antal af ansøgerne var velkvalificerede for ansættelse som kontorfunktionærer, og at de – endda trods aktuel ansættelse – meget gerne ønskede statslig ansættelse, selvom vi ved Retten ikke er lønførende. Der er ved Danmarks Domstole i december 2008 gennemført en trivselsundersøgelse, hvoraf bl.a. fremgik, at personalet ved domstolene havde højere motivation, tilfredshed og engagement end personalet i staten som helhed. For Retten i Aalborg lå resultatet en del bedre end gennemsnittet for domstolene som helhed, herunder blev medarbejdernes engagement målt til 6,3 på en skala med 7 som maksimum. Jeg kom for et år siden fra København til Retten i Aalborg som daglig leder heraf, og det har hver eneste dag været en stor fornøjelse og privilegium at få lov til at arbejde sammen med et så ansvarsbevist og motiveret personale. Og jeg er overbevist om, at vi i Nordjylland har et medarbejderpotentiale, der rækker videre. Mange med mig blev overrasket, da Folketinget for nogle år siden besluttede at etablere landets samlede enhed for tinglysning i Hobro. Det har vist sig at være en helt rigtig beslutning, hvor nu et veluddannet personale er klar til at overtage tinglysningen fra alle landets retter, når den it-mæssige side af sagen er endeligt på plads senere på året. Eksemplet fra Hobro og sammensætningen af arbejdsstyrken i Nordjylland kalder efter min opfattelse på, at flere lignende statslige opgaver løses i regionen. Det kunne f.eks. være den centrale inddrivelsesmyndighed for statslige krav, der just er gennemført en lov for. Andre opgaver kunne være førelsen af Kriminalregisteret og den kommende domsdatabase. I det hele taget muliggør den elektroniske udveksling af data mellem statslige myndigheder, at der kan ske en øget regionalisering og løsning uden for hovedstaden. Med de gode samfærdselsforhold, der er i Nordjylland og især omkring Aalborg med lufthavnen og stationen, kan jeg forsikre, at transport hertil er nem, hurtig og billig. Ved fremtidige beslutninger om statslige opgaver om tilsyn, registrering og behandling af større datamængder må det kræve en god begrundelse ikke at lade disse opgaver løse i Nordjylland.