Lad os rejse folkelig protest

Regeringens nye "Vejledning om kosttilskud" vil - hvis den bliver realiseret - hindre mange vigtige kosttilskudsprodukter i at blive markedsført.

Det må forudses, at talrige sunde produkter vil blive ramt af forbud med den begrundelse, at forbrugerne ikke må vide, at produktet anbefales af læger eller har forebyggende, lindrende eller gavnlig virkning på sygdomme eller -symptomer. Det handler om alment kendte produkter som f.eks. omega-fedtsyrer, børnevitaminer, fiskeolier, selenprodukter og c-vitaminsprodukter som f.eks. Langelands Hyben. Disse produkter anvendes alle samlet af skønsmæssigt over 1.000.000 mennesker i Danmark! Helsebranchens Leverandørforening har derfor i efteråret 2004 afleveret over 30.000 protestunderskrifter imod "Vejledningen" til ministeren for familie- og forbrugeranliggender Henriette Kjær, og Dansk Folkeparti har også modtaget protester fra mange mennesker, der ikke forstår, at gode og sunde produkter nu skal væk fra hylderne. Hovedproblemet er det EU-direktiv, der ligger til grund for "Vejledningen". Det forbyder sundhedsanprisninger af produkter, der ikke er lægemidler. Det betyder, at det ikke er tilladt at oplyse, at et produkt kan helbrede, lindre eller forebygge sygdomme. Selv om fiskeolie f.eks. forebygger blodpropper, må man ikke sige det højt – kun hvis fiskeolien er registreret som et lægemiddel. Det foruroliger selvsagt befolkningen, at ministeren på denne måde vil stække informationsfriheden, når det drejer sig om borgernes adgang til viden om varetagelsen af egen sundhed med gavnlige produkter. Dansk Folkeparti har i november haft et møde med Henriette Kjær, hvor vi har redegjort for problemets omfang, og der er også nedsat en arbejdsgruppe, der blot har til opgave at gennemføre en "teknisk gennemgang" at "Vejlednigen". På trods af møder og protestunderskrifter tyder intet dog på, at der bliver ændret grundlæggende på de bestemmelser i "Vejledningen" fra EU-direktivet, der forbyder sundhedsanprisninger. Derfor opfordrer Dansk Folkeparti til en folkelig protest imod den nye "Vejledning om kosttilskud"! Dansk Folkeparti opfordrer gennem en række spørgsmål i Folketinget ministeren til at skære igennem al uklarhed og fastslå det selvfølgelige, at kosttilskudsprodukter også i fremtiden frit kan markedsføres og sælges her i landet, også med den vigtige forbrugerinformation, at produkterne er gavnlige i forebyggelsen og helbredelsen af sygdomme, og at de anbefales af læger og andre sundhedspersoner.

Forsiden