Lad os så få de regnskaber på bordet

VARMEREGNSKAB:24. april foreslog jeg i et læserbrev, at alle fjernvarmeforbrugerne i Brønderslev skulle have tilsendt det professionelle regnskab, så vi kunne være bedst muligt orienteret. Jeg har indtil videre fået mange tilkendegivelser fra varmeforbrugerne, som også mener, det er det eneste rigtige. Men hvad mener politikerne om det og især forsyningsudvalgets medlemmer? Ingen af dem, har reageret på min opfordring, så derfor dette direkte spørgsmål. På kommunens hjemmeside har jeg prøvet at finde varmeforsyningens budget og tidligere regnskaber, men i budgettet for 2007 og frem til 2010 findes der ingen relevante oplysninger om emnet kun nogle totalt intetsigende budgettal. Om driften oplyses et overskud på 7,4 mio. kr. og på anlæg et underskud på 4,5 mio. kr. Et andet sted oplyses om tekniske korrektioner den 28. august 2006 på et beløb på 10,4 mio. kr. og om takststigning på 11,9 mio. kr.. For forbrugerne er det totalt uanvendelige oplysninger. Jeg kan ikke finde noget som helst om afsluttede regnskaber for tidligere år. Hvordan får vi almindelige varmeforbrugere egentlig indsigt i de relevante regnskaber og budgetter, hvis de ikke udleveres direkte til os? Er der nogle eller bare én politiker eller fra administrationen, der vil ulejlige sig med at svare? Med hensyn til dannelse af et selvstændigt aktieselskab for varmeforsyningen er jeg lidt i tvivl om, hvor meget bedre det vil blive. Det vil i hvert fald medføre yderligere omkostninger, da et aktieselskab skal have en bestyrelse og en direktør, som sandsynligvis er noget dyrere end den nuværende model. Jeg er enig med grundejerforeningen i, at varmeforbrugerne skal sidde med ved bordet under drøftelserne om den fremtidige model, men ikke kun repræsentanter fra grundejerforeningen. Men uanset om varmeforsyningen ledes af forbrugerne selv eller af et forsyningsudvalg bliver ledelsen ikke bedre end summen af evnerne hos de valgte. Jeg har opdaget, at jeg desværre ikke kan deltage i det varslede forbrugermøde 23. maj, men jeg håber, der vil komme et fyldigt referat i avisen, så alle interesserede kan få indblik i, hvad der skal ske i fremtiden med vores uundværlige fjernvarme.