Lad os så få den forbindelse

Vi holder der i timevis hver morgen - og igen om eftermiddagen. Nordjyder, der skal på arbejde, lastbilchauffører med varer, taxaer med passagerer, der skal til møder. På hver sin side af Limfjorden holder vi. I lange køer, og spilder tiden.

Nordjyderne har stærkt brug for en 3. Limfjordsforbindelse og de nordjyske kommuner er enig om linjeføringen. Nu er tiden inde til at slutte den årtier lange diskussion om finansieringen af den 3. Limfjordsforbindelse og få afklaret det videre forløb. Det er nemlig en god forretning at investere i den 3. Limfjordsforbindelse. En hurtig adgang over fjorden er afgørende for de nordjyske virksomhedernes vækst og udvikling. Lange køer betyder ventetid, som er lig med højere transportomkostninger. For virksomhederne er konsekvensen, at varerne bliver dyrere at producere. Det går ud over konkurrenceevnen, og vil i sidste ende koste arbejds-pladser. Samtidig betyder trafikale "flaskehalse" over Limfjorden, at nye virksomheder, der overvejer at pla-cere sig i Vendsyssel, vil tænke sig om en ekstra gang, før de etablerer sig nord for Limfjorden. Når det bliver nemmere at pendle på tværs af Limfjorden, vil det også få flere borgere til at flytte nordenfjords til gavn for de lokale virksomheder, der vil få lettere ved at få kvalificeret arbejdskraft. Hver ny familie, der slår sig ned i Vendsyssel, vil selv sagt også give gode skattekroner i kommunernes kasser. Med andre ord vil en investering i den 3. Limfjordsforbindelse være et løft for hele Nordjylland. Byg-ningen af den vil give arbejdspladser og en ekspertise, der vil kunne bruges senere. Virksomhederne vil få styrket deres konkurrenceevne med flere job og øget velfærd til følge. Og den kollektive trafik vil få et løft og styrke sammenhængskraften i hele Region Nordjylland. Budskabet fra CO-industri og DI i Nordjylland til landspolitikerne er derfor: Kom nu med en solid og holdbar løsning for den 3. Limfjordsforbindelse. Det vil kickstarte og løfte hele Nordjylland!