EMNER

Lad os se at komme i gang

Danmark kan på baggrund af ny viden stå over for et regulært gennembrud for biodiesel

i danske biler, en ny undersøgelse viser således, at biodiesel fra animalsk fedt i biler giver en reel CO2 fortrængning anvendt til transport og er dermed en miljømæssigt god idé. Jeg håber, vi nu har det brændstof, politikerne har ventet på – biodiesel, der har en reel effekt på udledningen af CO2, udtaler adm. dir. i Daka Biodiesel Kjær Andreasen. DAKA er bl.a. en destruktionsvirksomhed for selvdøde dyr og laver biodiesel af animalsk fedt. Indtil nu har holdningen været, at det er mest energieffektivt og CO2-venligt at bruge biomasse til el og varme, fordi der er for store tab af energi ved at skulle lave biomasse fra forskellige former fra afgrøder om til brændstof til biler, men med den nye undersøgelse, fra Syddansk Universitet tyder på, at der er en reel CO2-gevinst ved at bruge DAKA’s biodiesel i biler. Danmark halter i dag langt bagefter vore nabolande og USA i brugen af biobrændsel til transport, bl.a. fordi de danske afgifter på biodiesel er lige så høje som på fossile brændstoffer, mens eksempelvis Sverige, Norge, Storbritannien og Benelux-landene har fuld afgiftslettelse for biodiesel til transportsektoren. Også Dong Energy er i fuld gang med udviklingen af 2. generationsteknologi til at fremstille bioethanol på Skærbækværket ved Fredericia, allerede næste år skal værket kunne behandle fire tons halm i timen. Virksomheder som Danisco og Novozymes ser store muligheder i at udvikle teknologien, så lad os få gang i brugen af biobrændstof allerede nu, således at man skaber et marked og dermed høster nogle erfaringer. I EU Kommissionens udspil til en energiplan, er det et krav om 10 procents biobrændstof i alt benzin og diesel i år 2020 og vi halter langt bagefter i Danmark. Der er flere fordele ved at overgå til biobrændstof, det er til gavn for miljøet, vi undgår at være afhængige af OPEC landene og deres olie og sluttelig er der både viden og arbejdspladser i dette her. På længere sigt bør vi også se på nye brændstofprodukter til tog, fly- og skibsfarten. Lad os nu komme i gang, inden vi bliver overhalet indenom af andre lande.