Lad os skabe et ”Resultaternes Europa”

EU:Lad os øge kampen mod illegal indvandring. Vi skal forstærke EU"s ydre grænser. Fællles udenrigs- og sikkerhedspolitik er i et lille lands interesse. Lad os få etableret en fælles energipolitik. Vi skal have opbygget gasreserver til et vis antal dage. Og energien skal kunne komme frem til Europas borgere. Men der er ikke et udbygget ledningsnet fra nord til syd, fra øst til vest. Det skal etableres. Danmark er faktisk det eneste EU-land, der er netto eksportør af energi. Der er masser af områder, hvor vi kan skabe et ”Resultaternes Europa”. Når stats- og regeringscheferne mødes i Østrig i juni, vil tænkepausen blive forlænget til efter det franske præsidentvalg næste år. Indtil da skal vi være flittige til at finde ud af, hvordan vi konkret kan udvikle EU til gavn for borgerne.